El DOGV publica el llistat provisional de persones admeses i excloses per a ocupació temporal en IVASS

Són llocs temporals en les categories de fisioterapeuta, treballador o treballadora social i mestre o mestra de taller

El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) publica aquest dimecres el llistat provisional de persones admeses i excloses en el procés de selecció corresponent a l’oferta pública d’ocupació temporal de l’Institut Valencià d’Atenció Social-Sanitària (IVASS) en les categories de fisioterapeuta, treballador o treballadora social i mestre o mestra de taller.

Aquesta resolució correspon a la convocatòria pública de llocs de treball temporal per a les citades categories laborals de l’IVASS, publicada el passat 26 de juny en el DOGV.
Els interessats poden consultar la informació de les llistes provisionals en http://www.dogv.gva.es/datos/2018/10/31/pdf/2018_10044.pdf

Els aspirants que han resultat exclosos poden presentar les seues al·legacions en el termini de 10 dies hàbils, a partir de l’endemà al de la publicació, en el registre d’entrada dels Serveis centrals de l’IVASS, en la C/ Amadeu de Savoia, 2 de València, en els Serveis territorials de Castelló, en la C/ Tenerías, 43 de Castelló de la Plana, i en els Serveis territorials d’Alacant, C/ Emilio Hernández Selva, 117 d’Elx, així com per qualsevol altre mig previst en l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

En qualsevol cas, i  del lloc de presentació, perquè les al·legacions i les sol·licituds d’esmena siguen tingudes en compte s’haurà d’enviar còpia de les mateixes a l’adreça de correu electrònic convocatò[email protected].es, tal com s’estableix en la convocatòria.
Una vegada la comissió avaluadora examine les al·legacions i proves aportades es publicarà, amb caràcter definitiu, la relació de persones admeses, indicant la puntuació obtinguda, i la relació de persones excloses si n’hi haguera indicat el motiu de l’exclusió.

ValenciàEspañol