02:03 - martes, 5 marzo 2024

Información y noticias de la provincia de Valencia

Educació anuncia 11.300 places per a formació del professorat en llengües per al pròxim curs

 La Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport ha donat a conéixer les primeres mesures del Pla de xoc de formació del professorat que està dissenyant per acompanyar els docents en l’aplicació del Programa Educatiu Plurilingüe Dinàmic.

El conseller Vicent Marzà ha volgut destacar que “amb mesures com aquesta volem acompanyar el professorat per a començar un camí real de formació en llengües que permeta un establiment progressiu i real del plurilingüisme a les aules, ja que el nostre màxim objectiu és treballar en la qualitat educativa per a garantir als nostres xiquets i xiquetes el domini del castellà, del valencià i de l’anglés amb professorat ben preparat”.

Aquest primer paquet de mesures se centra, fonamentalment, en la formació en llengües mitjançant les escoles oficials d’idiomes per al pròxim curs. En aquest sentit, des d’Educació s’han reservat places a les EOI en diferents modalitats de cursos formatius. El professorat podrà iniciar les inscripcions a les EOI al final de març mitjançant els centres de formació, innovació i recursos educatius (CEFIRE). D’aquesta manera, s’han reservat 5.260 places de formació en anglés i 1.540 en valencià. Les modalitats són de cursos presencials, cursos en línia mitjançant aules virtuals i cursos d’habilitats orals.

A més, es comptarà amb 1.500 places de formació a la carta en anglés i en valencià amb necessitats específiques segons els centres educatius. Durant el mes de març començaran a testejar-se les necessitats, centre a centre, per dissenyar formació específica per part de professorat de les EOI i de personal dels CEFIRE. Es tractarà de formació lingüística específica, segons necessitats i cursos d’actualització de competències lingüístiques, per a professorat que ja compta amb titulacions en llengües.

Per a aquesta primera fase de formació, tindrà prioritat de formació el professorat d’Infantil, ja que el decret de plurilingüisme s’implantarà en aquesta etapa educativa el pròxim curs 2017-2018. També serà preferent la formació de professorat d’aquells centres que opten a aplicar el PEPD més enllà de l’etapa d’Infantil.

Així mateix, s’amplien les places per a obtindre la capacitació lingüística en llengües que es realitzen als CEFIRE per al pròxim curs, fins a les 3.000, un miler més que en l’actualitat.

Aquest paquet se suma a l’anunci ja fet per la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport mitjançant el qual, per primera vegada, s’ofereix la possibilitat a estudiants Erasmus de realitzar pràctiques en centres educatius valencians, amb l’objectiu d’afavorir de manera eficaç el plurilingüisme i elevar efectivament el nivell de comprensió i expressió oral en llengües estrangeres en el sistema educatiu valencià, tant amb dinàmiques de grup amb professorat com a les aules amb l’alumnat.

El Pla de xoc de formació del professorat en llengües compta amb més mesures que s’estan ultimant i que Educació anirà anunciant a mesura que es facen efectives.

Últimas noticias

Contenido relacionado