domingo, 23 junio 2024

Información y noticias de la provincia de Valencia

Educació aplica diferents mesures per a facilitar al màxim l’adaptació al Programa plurilingüe

El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) ha publicat el Decret de Plurilingüisme educatiu aprovat al ple del Consell el passat 27 de gener. Aquesta mesura ha permés a la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport enviar a tots els centres educatius les instruccions i una guia per facilitar-los al màxim els tràmits per a aplicar el Programa educatiu plurilingüe dinàmic (PEPD) en el segon cicle d’Infantil (3, 4 i 5 anys) per al curs 2017-2018.

L’objectiu de les instruccions és facilitar i orientar els centres educatius en la implantació del PEPD i en el procés d’elaboració del projecte lingüístic de centre. Cal recordar que el nivell que escull cada centre educatiu del PEPD ha d’estar aprovat per 2/3 del consell escolar de cada centre.

Per tal d’elaborar el projecte lingüístic de centre adaptat a un dels 6 nivells, la conselleria també ha facilitat una guia per a complementar tota la tramitació de forma clara, pràctica i eficaç amb la intenció de reduir la burocràcia que generen aquests tràmits.

A més, les escoles compten amb el suport directe de l’Assessoria d’Educació Plurilingüe de la Conselleria i s’estan organitzant sessions tutorials per a tots els equips directius, amb la intenció d’ajudar-los el màxim possible en el tràmit.

El termini de presentació del projecte lingüístic de centre és el 15 de març.

Últimas noticias

Contenido relacionado