Educació crea l’IES de Benassal i el CEIP Número 2 de Rafelbunyol

El Ple del Consell ha aprovat els decrets que regulen la creació de dos centres educatius nous en el sistema educatiu valencià, que estaran en funcionament a partir del curs 2019-2020.

El Ple del Consell ha aprovat els decrets que regulen la creació de dos centres educatius nous en el sistema educatiu valencià, que estaran en funcionament a partir del curs 2019-2020.

En el cas de Benassal, l’objecte del decret és la creació a la localitat de Benassal d’un institut d’Educació Secundària per transformació de la secció d’Educació Secundària de l’IES Alfons XIII, de Vall d’Alba.

Rovira  

Pel que fa a la nova escola Número 2 de Rafelbunyol, es tracta d’un nou CEIP per desglossament del CEIP Verge del Miracle de la mateixa localitat.

IES de Benassal

La reconversió de secció a IES ve donada per atendre les necessitats educatives de la zona i implantar ensenyaments de Batxillerat a Benassal. Tant el claustre de professorat del centre com el consell escolar han manifestat estar d’acord respecte a la proposta d’implantació d’ensenyaments, la qual requereix la transformació de la secció en IES, segons el que preveu l’Ordre de 31 de juliol de 1998, per la qual es regulen les seccions dels instituts d’Educació Secundària.

El nou centre estarà integrat per quatre unitats d’Educació Secundària Obligatòria i dues unitats de Batxillerat, amb una capacitat de 120 places escolars d’ESO i 60 places de Batxillerat.

D’aquesta manera, Educació de la Generalitat continua ampliant l’oferta formativa dins del Pla educatiu de desenvolupament rural, com a mesura de xoc contra el despoblament a les comarques de l’interior.

La creació del nou centre implica un augment de personal docent durant dos cursos. En el curs 2019-2020 es passarà de 15 a 17 docents, i en el curs 2020-2021 es passarà de 17 a 20 docents.

L’increment en despeses de personal i de funcionament fins l’exercici 2021 serà de 221.527,56 euros.

CEIP Número 2 de Rafelbunyol

El nou centre d’Educació Infantil i Primària respon al desglossament del CEIP Verge del Miracle, ubicat també a Rafelbunyol.

El procediment s’inicia per la necessitat d’oferir un nou punt de servei educatiu a la localitat que permeta regularitzar l’escolarització de l’alumnat i aconseguisca una millor atenció educativa per a l’alumnat.

El CEIP Número 2 de Rafelbunyol disposarà de 6 unitats d’Educació Infantil, amb 150 places escolars, i 12 unitats d’Educació Primària, amb 300 places escolars. Iniciarà les activitats el curs 2019-20, amb la posada en funcionament de les 6 unitats d’Educació Infantil i les 12 unitats de Primària, amb una plantilla de 26 docents.

El pressupost estimat en despeses de personal i de funcionament del nou centre educatiu en diferents anualitats serà de 331.219,49 euros. L’Ajuntament de Rafelbunyol assumirà la conservació, el manteniment i la vigilància de l’edifici escolar del nou centre.

D’altra banda, el CEIP Verge del Miracle oferirà 7 unitats d’Educació Infantil i 18 de Primària, amb una plantilla de 36 docents.

PublicitatJuega Limpio Orihuela