Anul·lada una disposició de la norma d’Educació que regulava la jornada contínua en centres escolars per al curs 2016/2017

La Secció Cinquena de la Sala contenciosa administrativa considera que la urgència amb què va ser promulgada no està justificada i suprimeix tràmits i terminis

Xiquets entrant en un col·legi EFE/arxiu

La Secció Cinquena de la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha anul·lat la disposició transitòria única de l’ordre de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport per la qual es regulava la implantació de la jornada contínua en els centres educatius sostinguts amb fons públics per al curs 2016/2017.

Els magistrats consideren que aquesta disposició i una resolució dictada amb posterioritat pel director general de Política Educativa, que també ha sigut declarada nul·la, són contràries a dret, perquè vulneren “les mateixes normes a les quals diu servir l’ordre objecte d’aquest procediment”.

“En cap moment s’ha motivat les raons per les quals el legítim exercici per l’Administració de les seues facultats d’organització, traduïdes particularment, com hem vist, en el foment i potenciació de l’autonomia dels centres, havia de ser aplicat amb tal urgència que obligava l’Administració a vulnerar la norma que acaba de dictar”, assenyala la sentència.

Segons el parer de la Secció Cinquena del Contenciós del TSJCV, el sistema d’una jornada escolar específica per a un centre escolar és “susceptible de valoració, de prova, d’implantació, però sempre dins del respecte absolut a les normes que la mateixa Administració ha establit per a la seua implantació”.

I aquestes normes són “incompatibles -a la vista de l’anàlisi comparativa dels procediments regulats en l’articulat i en la DTU (disposició transitòria única)- amb la urgència que per a aquest curs escolar es precisa”.

Aquesta urgència comportava en la pràctica “la supressió de tràmits i terminis que impliquen vulneració dels drets dels col·lectius implicats, en aquest cas, de la recurrent”, afig la sentència.

El tribunal estima així parcialment el recurs presentat per una particular. Encara que anul·la la DTU i la resolució posterior de la Direcció General de Política Educativa, avala la legalitat de la resta de l’ordre qüestionada, perquè considera està prou motivada, no contravé el principi de jerarquia normativa ni vulnera els principis d’igualtat o transparència, entre altres.

Segons la sentència, la transparència d’aquesta ordre està garantida “pel coneixement del col·lectiu de pares des del primer moment” a través de la seua representació en el Consell Escolar. Tampoc genera una discriminació pel fet que l’elecció de la jornada partida tinga un caràcter anual i la contínua siga per a tres anys.

De la mateixa manera, la Secció Cinquena de la Sala del Contenciós de l’alt tribunal valencià declara la inadmissibilitat del recurs en relació al projecte específic de jornada escolar del Col·legi Públic El Palmerar d’Elx, perquè el mateix “no va aconseguir en el seu moment el 55 per cent de vots favorables de la totalitat del cens de pares i mares”, per la qual cosa no va ser autoritzat i, per tant, “no existeix aquest acte administratiu”.

Publicitat