Educació celebra el congrés ‘Litera’t. Aprenentatge de les llengües mitjançant de la literatura’

El congrés té un total de 12 tallers simultanis i per nivells relacionats amb les ponències de les conferències plenàries

La Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport celebra el congrés de l’àmbit del plurilingüisme ‘Litera‘t. Aprenentatge de les llengües mitjançant la literatura’, que forma part del Pla 2018 de la Conselleria per a la participació i la formació del professorat valencià, conformat per nou congressos que s’estan portant a terme des de maig fins a novembre.

Litera‘t. Aprenentatge de les llengües mitjançant de la literatura’ té prop de 600 inscripcions i el seu objectiu és posar de manifest la importància i el valor del plurilingüisme dins del sistema educatiu per a la formació del professorat i la millora de la competència comunicativa de l’alumnat. A més, pretén compartir i fomentar l’intercanvi d’experiències de bones pràctiques educatives que tenen lloc a les aules valencianes.

Programa
Hi haurà tres ponències marc que se subdivideixen en diferents tallers. Aquests tallers recorren totes les etapes educatives des d’infantil fins a l’ensenyament de persones adultes.

Les ponències marc aniran a càrrec de Glòria Bordons, de la Universitat de Barcelona, amb el títol ‘Estratègies comunicatives a través de la poesia visual’; María José Olaziregi, de la Universitat del País Basc, ‘Desmontar prejuicios com la literatura’; i finalment, Elena Ortells, de la Universitat Jaume I, portarà la ponència ‘Children‘s   Books    by    Canonical Authors in the EFL Classroom‘.

El congrés té un total de 12 tallers simultanis i per nivells relacionats amb les ponències de les conferències plenàries i els temes en què se centraran són: didàctica dels gèneres literaris en l’aula, ideologia en la literatura i representació de les múltiples identitats en la literatura.

A més del de plurilingüisme, els cinc congressos que el segueixen se centren en les àrees de tecnologies de la informació i la comunicació; ensenyaments artisticoexpressius; educació en ciències, tecnologia i matemàtica; formació de persones adultes, i educació infantil.

Publicitat