domingo, 23 junio 2024

Información y noticias de la provincia de Valencia

Educació ofereix més de 33 milions d’euros en ajudes a l’abonament infantil

La Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport ha publicat en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) la convocatòria d’ajudes destinades a famílies que vulguen escolaritzar els seus fills de 0 a 3 anys en escoles infantils de primer cicle de titularitat municipal o privada.

Amb aquesta convocatòria, Educació avança el tràmit de l’Abonament Infantil per al pròxim curs uns quants mesos per a facilitar la gestió de les ajudes tant a les famílies com a les escoles infantils.

L’import de les ajudes apuja a 33 milions d’euros, la qual cosa suposa mantindre la quantitat concedida per a aquest curs, de la mateixa manera que es manté el llindar màxim de renda familiar per a poder obtindre l’ajuda. A més, Educació està realitzant la tramitació pertinent per a augmentar al mig milió d’euros el pressupost destinat a aquestes ajudes abans que es resolga la seua adjudicació.

El termini per a presentar les sol·licituds serà del 8 al 26 de maig i es podran omplir telemàticament. El model de sol·licitud estarà a disposició dels interessats en consultar ací i a través de la pàgina web de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport consultar ací

Les famílies que sol·liciten per primera vegada l’ajuda hauran de firmar les sol·licituds manualment i lliurar-les, junt amb la documentació requerida, en el centre on estiga matriculat l’alumne. No obstant això, les famílies que ja s’han beneficiat de l’abonament infantil aquest mateix curs i no han canviat les seues condicions econòmiques no hauran d’aportar novament la documentació requerida al centre. Aquesta mesura l’adopta Educació a fi d’agilitzar i facilitar aquest tràmit a les famílies el màxim possible.

Podrà ser beneficiari d’aquestes ajudes: l’alumnat de 0 a 3 anys matriculat, per a curs escolar 2017-2018, en escoles i centres d’Educació Infantil de primer cicle autoritzats del territori valencià que haja nascut o estiga previst el seu naixement amb anterioritat al 31 de desembre de 2017.

La conselleria tindrà en compte la renda familiar com a principal criteri per a la concessió de les ajudes. Es tracta d’aquesta manera d’atendre en major grau les famílies amb menors recursos, i que sense les ajudes estarien en condicions de discriminació i exclusió de l’oferta d’ensenyament no obligatori del primer cicle d’Educació Infantil.

L’import de l’ajuda que li corresponga a cada família es determinarà en funció de la renda per capita familiar de l’exercici 2015 i seran excloses les sol·licituds de l’alumnat la renda familiar de les quals supere el llindar de 72.460 euros anuals.

D’aquesta manera, les famílies es beneficiaran del finançament parcial del cost del servei de l’ensenyament en les escoles i centres de primer cicle autoritzats per la Generalitat, que oscil·larà entre els 70 i els 200 euros per a l’alumnat comprés en el tram d’edat de 0 a 1 anys; de 70 a 120 euros per a l’alumnat entre 1 i 2 anys; i de 80 a 140 euros per a l’alumnat escolaritzat en el tram 2-3 anys.

Últimas noticias

Contenido relacionado