Educació estableix per primera vegada un protocol d’acollida per a alumnat nouvingut

El protocol té per objectiu establir els procediments i els criteris necessaris per a acollir l'alumnat nouvingut, especialment el desplaçat, i facilitar guies d'actuació als centres

La Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport ha creat per primera vegada un protocol d’acollida d’alumnat nouvingut als centres educatius valencians, segons s’ha publicat en el ‘Diari Oficial de la Generalitat Valenciana’ (DOGV).

Aquest protocol té per objectiu establir els procediments i els criteris necessaris per a acollir l’alumnat nouvingut, especialment el desplaçat, i facilitar guies d’actuació i documents orientatius de registre i valoració per a garantir una acollida i una atenció adequades a les seues necessitats.

D’aquesta manera, Educació estableix el procediment d’actuació, que s’inicia amb la preparació d’actuacions d’acollida abans d’incorporar-les al centre educatiu, té una durada variable d’acord amb la situació particular en què es trobe l’alumne o l’alumna i finalitza quan ha desenvolupat les competències i les habilitats bàsiques (lingüístiques i psicosocials) que li han de permetre estar en disposició d’assolir l’objectiu de participar plenament en la vida del centre.

“El sistema educatiu valencià ha d’estar preparat per a acollir en les millors condicions possibles aquests estudiants”, ha indicat el director general de Política Educativa, Jaume Fullana.

El protocol s’estableix per a facilitar un procediment habitual com és la incorporació als centres educatius d’alumnat que ja havia començat l’escolarització en un altre lloc.

En l’elaboració d’aquest protocol d’actuació per a l’acollida de tot tipus d’alumnat nouvingut s’han tingut en compte, especialment, les aportacions fetes per diverses entitats sense ànim de lucre dedicades a l’atenció de persones migrants.

Publicitat