El TSJCV obliga a Educació a renovar el concert de Batxillerat amb diversos centres

El TSJCV estima els recursos presentats per sengles centres privats concertats contra la resolució de 19 de maig de 2017 de la Conselleria d'Educació

El Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha reconegut el dret de set centres privats valencians a mantenir els concerts educatius de diverses unitats de Batxillerat, la renovació del qual va denegar la Conselleria d’Educació per al curs 2017 /20218.

Així ho assenyala la secció quarta de la Sala de Contenciós Administratiu de TSJCV en set sentències, fetes públiques aquest dilluns, en les quals estima els recursos presentats per sengles centres privats concertats contra la resolució de 19 de maig de 2017 de la Conselleria d’Educació.

En concret, es tracta del col·legi María Inmaculada, de Carcaixent (València), al que es va concedir el concert d’una unitat de Batxillerat de les quatre sol·licitades, i el col·legi Aitana, de Torrellano-Elx (Alacant), al qual se li va rebutjar la sol·licitud de dos unitats de Batxillerat i se li va suprimir el concert de la unitat mixta existent.

També s’estimen les demandes del col·legi El Armelar, al qual se li van eliminar dos unitats de primer de Batxillerat i se’ls van concedir dos unitats de segon, encara que amb caràcter provisional, i del centre Sagrado Corazón d’Alacant, que va sol·licitar la renovació del concert per a vuit unitats de Batxillerat.

Al centre integrat La Purisima Franciscanes de València se li reconeix el dret a concertar dos unitats de Batxillerat; i als col·legis La Salle d’Alcoi (Alacant) i Parc Santa Ana, se’ls reconeix el dret a renovar les quatre unitats concertades.

El tribunal reconeix en tots els casos que és decisió de cada Comunitat Autònoma la decisió de formalitzar o no concerts en aquests nivells d’ensenyament no obligatori, però afegeix que una vegada l’Administració autonòmica ha decidit formalitzar-los, queda vinculada al règim bàsic establert per l’Estat.

En aquest sentit, assenyala que els concerts no poden extingir-se per decret i han de mantenir-se mentre es complisquen els requisits establerts en les normes, i indica que per poder reduir una unitat l’Administració ha d’oferir “una motivació sòlida, suficient i degudament justificada”.

Afirma que en els casos citats, l’Administració “s’ha limitat a emplenar uns impresos” pel que no hi ha forma de controlar com s’han distribuït les unitats, criteris seguits que puguen ser verificats o com se situarien hipotèticament a la zona els alumnes la unitat dels quals se suprimeix.

“Ni existeix motivació i molt menys està degudament justificada la decisió administrativa com exigeix nostre més Alt Tribunal”, afegeix la sentència, i per això, estima els recursos i, en diversos casos, imposa les costes (2.500 euros) a l’Administració.

D’altra banda, el TSJCV rebutja la demanda del Col·legi San Juan de la Cruz d’Alacant per mantenir les tres unitats d’infantil sol·licitades (3, 4 i 5 anys), enfront de les dos autoritzades per la Conselleria d’Educació (una mixta per 3-4 anys i una per 5 anys).

Entén que en aquest cas el motiu de la supressió d’unitats (no arribar la ràtio mínima exigida) està suficientment motivada i justificada, encara que estima part del recurs i obliga a l’Administració a mantenir aquest concert durant el curs 2017/2018 i els tres següents. EFE

Publicitat