El 112 declara escenari 1 en tot l’àmbit territorial de presa per el pantà de Santomera

Els municipis hauran d'adoptar una sèrie de mesures perquè els danys personals i materials siguen els mínims possibles

L’Escenari 1 implica l’aplicació de mesures correctores. S’han produït en esdeveniments que, de no aplicar-se mesures de correcció (tècniques d’explotació, desembassament, etc.), podrien ocasionar perill d’avaria greu o de trencament de pressa, si bé la situació pot solucionar-se amb Seguretat mitjançant l’aplicació de les mesures previstes i els mitjans disponibles.

La Confederació Hidrogràfica del Segura (CHS) ha anunciat que a causa de les intenses pluges de les últimes hores començarà a alleujar l’embassament de Santomera de manera controlada a raó d’uns 10 metres cúbics per segon, però quan abast la cota 97,15 ho farà amb un cabal de 15 metres cúbics.

Les dues pedanies afectades pel desembassament, és a dir, la del Siscar, de 1.200 habitants i la de la Matança, de mil habitants, estan sent desallotjats, per al que hi ha disposats diversos autobusos en un aparcament enfront de l’església de la primera localitat situada en el límit amb la veïna Alacant.

MESURES A ADOPTAR DES DELS MUNICIPIS
1.- Evacuacions preventives de la població potencialment afectada per l’ona d’avinguda en cas de trencament.
2.- Prohibició d’activitats en els llits o en les proximitats d’aquests.
3.- La Policia Local, en coordinació amb la Guàrdia Civil, realitzaran els talls de trànsit en els vials locals (especialment en els ponts o en els encreuaments dels llits) quan aquestes poden resultar afectats per l’ona d’avinguda.
4.- Coordinació dels recursos locals per a l’adopció de les mesures de protecció a la població, especialment l’allunyament i l’evacuació.
5.- Avisos a la població amb caràcter previ i informació a la població sobre l’estat de situació de l’emergència en el transcurs d’aquesta.
6.- Coordinació del Proveïment a la població afectada.

ValenciàEspañol