El 25% de la població a València suporta excés de soroll nocturn

El tercer mapa del soroll de la ciutat de València arreplega el soroll originat pel tràfic rodat, ferroviari i industrial

Excés de soroll

Una quarta part dels veïns de la ciutat de València suporta excés de soroll a la nit. Així ho indica el tercer mapa del soroll de la ciutat, presentat ahir per la regidor de Qualitat Ambiental, Pilar Soriano. Este informe revela que el 25’7% de la població està exposada nivells de soroll situats per damunt dels 55 decibels, que és el límit arreplegat per la llei.

L’estudi arreplega les xifres dels sorolls ocasionats pel tràfic rodat, ferroviari i industrial, però no el soroll provocat per les terrasses de l’hostaleria, trobat a faltar pels veïns en este mapa del soroll. Segons Soriano, no s’ha mesurat el soroll ocasionat per l’hostaleria perquè “els paràmetres els marca la Unió Europea”. Així i tot, la regidora ha assenyalat que “el soroll dels bars i terrasses es mesura en les quatre zones acústicament saturades (plaça Xúquer, Juan Llorens, El Carmen i Menéndez Pelayo), i ara s’unirà també Russafa“.

Malgrat els elevats nivells de soroll, la situació ha millorat a València en relació a l’any 2012. Pilar Soriano considera que açò és a causa de la política de peatonalització de l’espai públic, al paviment fonoabsorbent i fins i tot a la remodelació d’alguns jardins. En l’informe anterior, els veïns afectats pel soroll en horari nocturn representaven un 28’6%.

Tal com ha indicat Pilar Soriano, este mapa del soroll servirà per a elaborar futurs plans d’acció, ja que els existents es van aprovar en 2010 i s’han donat per compliments, excepte la insonorització dels túnels. “No s’ha fet per falta de finançament”, ha explicat la regidora. Algunes de les noves mesures que s’incorporaran per a reduir els nivells de soroll seran la insonorització dels passos inferiors i altres mesures com les cobertes i barreres vegetals, noves peatonalitzacions i l’ús de paviment fonoabsorbent en les reurbanitzacions.

 

Publicitat