El 96,26% dels estudiants presentats a les Proves d’Accés a la Universitat supera els exàmens

S'han examinat 18.085 alumnes en la fase obligatòria, dels quals 17.409 han resultat aptes

El 96,26% dels estudiants valencians que s’han presentat a la convocatòria de juny de les Proves d’Accés a la Universitat han superat els exàmens. En total, dels 18.085 alumnes examinats de la fase obligatòria, han resultat aptes 17.409 estudiants.

D’altra banda, s’han presentat només a la fase voluntària de les PAU un total de 2.086 estudiants, dels quals 1.088 estudiants procedeixen de cicles formatius i 998 de batxillerat.

La xifra global d’alumnes presentats a les PAU d’enguany, tant en la fase obligatòria com en la voluntària, ascendeix a 20.171 estudiants.

Cal recordar que les cinc universitats públiques utilitzen un únic sistema informàtic allotjat en els servidors de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport. Les dades es poden consultar en la web https://appweb.edu.gva.es/paseu/ a través del portal de l’alumne Paseu, mitjançant usuari i contrasenya que es proporciona a l’alumne en iniciar les proves.

Pel que respecta a la fase obligatòria, per universitats, a la Universitat d’Alacant es van matricular 3.119 alumnes, s’han presentat 3.117 i han aprovat 2.964; a la Universitat Jaume I, es van matricular 2.125 estudiants, s’han presentat 2.121 i han aprovat 2.051; pel que respecta a la Universitat Miguel Hernández d’Elx es van inscriure 3.259 alumnes, 3.242 s’han presentat i 3.146 han resultat aptes; a la Universitat Politècnica de València, s’han matriculat 4.451, dels quals s’han presentat 4.436 i han aprovat 4.234; finalment, a la Universitat de València es van matricular 5.183 alumnes, s’han presentat 5.169 i han aprovat 5.014 estudiants.

Quant als percentatges d’aprovats, per universitats les dades són els següents la Universitat Miguel Hernández compta amb un 97,04% d’aptes, l’UJI amb un 96,70%, la UPV amb un 95,45%, la Universitat de València amb el 97% i la Universitat d’Alacant amb un 95,09%.

La nota mitjana obtinguda pels alumnes que han superat fase obligatòria de les PAU al juny ha sigut d’un 6,273; en el cas de les dones la nota mitjana ha sigut de 6,280 i en el dels homes 6,263. Per universitats, la nota mitjana ha sigut d’un 6,356 en el cas dels estudiants examinats per l’UJI de Castelló; un 6,317 en la UV; un 6,455 en la UMH; un 6,067 en la UA i un 6,195 en el cas dels presentats en la UPV.

Resultats Fase Obligatòria Juny 2019

Els resultats es poden consultar en els documents adjunts. La presentació de sol·licituds de reclamació o revisió s’efectuarà en la universitat on s’hagen realitzat les proves. En la convocatòria ordinària, el termini de sol·licitud de reclamacions o segones correccions serà del 17 al 19 de juny i el de reclamacions de les segones correccions, del 25 al 27 de juny, excepte a Alacant, que serà del 26 al 28 de juny.

Preinscripció

El termini per a presentar la preinscripció universitària serà del 17 de juny al 5 de juliol, tots dos inclosos, per als estudiants que hagen realitzat les PAU de juny o de juliol, els estudiants exempts de les PAU amb acreditació de la condició d’exempció, els estudiants amb accés per a majors de 25, 40 o 45 anys, els estudiants de cursos anteriors, els estudiants titulats, els estudiants de cicles formatius i els estudiants estrangers.

Encara que el resultat de la preinscripció es resoldrà per a tots el dia 12 de juliol, a les 13 hores, tindran preferència els alumnes de cursos anteriors i els que aproven la convocatòria ordinària de les PAU de juny o estiguen exempts de les PAU amb el batxillerat aprovat en la convocatòria ordinària, sobre els alumnes que l’aproven al juliol o estiguen exempts de les PAU i hagen aprovat el batxillerat en la convocatòria extraordinària.

Els estudiants que vulguen obtindre plaça en el primer curs dels estudis universitaris oficials de grau, emplenaran la seua sol·licitud de preinscripció a través de l’assistent telemàtic allotjat a la pàgina web de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, en l’adreça appweb.edu.gva.es.

Tots els estudiants han de presentar la sol·licitud de preinscripció mitjançant l’assistent telemàtic. Aquells que ho hagen de presentar en paper, la formalitzaran també mitjançant l’assistent i, posteriorment, la presentaran en paper en la universitat corresponent.

ValenciàEspañol