El 98,71% dels xiquets i xiquetes de 3 anys aniran a centres escollits per les seues famílies

Les llistes provisionals estan penjades en els taulers dels centres educatius i les famílies que van realitzar el procés de manera telemàtica també rebran els resultats per correu electrònic.

La Conselleria d’Educació, Investigació Cultura i Esport ha publicat aquest dijous, 30 de maig, les llistes provisionals de persones admesos als centres educatius sostinguts amb fons públics d’Infantil i Primària. Aquestes llistes es poden consultar en tots els taulers d’anuncis dels centres educatius esmentats.

Després d’haver fet la baremació de totes les sol·licituds d’admissió que han dut a terme les famílies als centres sostinguts amb fons públics, s’ha pogut comprovar que el 98,71% dels xiquets i xiquetes han estat admesos als centres que havien escollit les famílies en la sol·licitud presentada. El percentatge ha augmentat més d’un punt respecte al procés de l’any passat.

Rovira  

En concret, la xifra és d’un 95,57% d’admesos provisionals en primera o segona opció. D’aquestes xifres s’extrau que ha augmentat més d’un punt el nombre de sol·licituds d’admesos en primera o segona opció respecte a les xifres del curs passat, que se situaven en un 94,40%.

A les comarques d’Alacant, el percentatge d’admesos en la primera o segona opció en Infantil de 3 anys ha estat del 96,14%. A les comarques de Castelló, el resultat és del 95,44%. En el cas de les comarques de València, se situen en un 95,19% les famílies que tenen plaça en la primera o segona opció del centre escollit.

Cal recordar que la baremació de cada sol·licitud l’ha feta de manera automàtica un programa informàtic per a garantir la transparència i l’eficàcia de la baremació final. A més, la puntuació per a fer la baremació ha atés criteris objectius per a garantir la igualtat d’oportunitats sense permetre que els centres atorguen punts subjectius que no responien a cap criteri de rigor.

Educació ha comprovat que s’han fet 111.914 sol·licituds per ordre de preferència en Infantil de 3 anys, un 1,28% més de sol·licituds que el curs passat. Per comarques, a les d’Alacant se n’han fet 36.364; a les de Castelló, 16.929, i a les de València, 58.621.

Les llistes provisionals d’admesos estan penjades en els taulers dels centres educatius i les famílies que van realitzar el procés de manera telemàtica també rebran els resultats per correu electrònic.

El període per a presentar reclamacions és fins al 3 de juny. El 12 de juny se’n publicaran les llistes definitives i del 13 de juny al 3 de juliol se’n durà a terme la matriculació.

PublicitatJuega Limpio Orihuela