El Bloc no veu irregularitats en el finançament però sí mala praxi comptable

Conclusions de l’informe de l’Executiva Nacional del BLOC sobre la comptabilitat electoral municipal de 2007 i la relació comercial amb la mercantil Crespo Gomar:

-L’anàlisi de la comptabilitat electoral de 2007 constatada als registres del partit es correspon amb els números presentats en el seu dia al Tribunal de Comptes.
-De la documentació analitzada, els treballs encomanats del BLOC a Crespo Gomar dels anys 2007 i 2008 ascendeix a 194.800 euros, 74.800 dels quals en factures de campanya de 2007, xifres coincidents amb la declaració presentada al Tribunal de Comptes.
-De l’anàlisi de la documentació disponible no s’han pogut constatar irregularitats en el finançament de les campanyes de 2007 i 2008, però sí una deficiència comptable en la relació amb l’empresa de serveis de comunicació Crespo Gomar.

Les conclusions han estat presentades i aprovades per la direcció nacional del partit en l’executiva extraordinària convocada este dilluns 23 d’abril, arran l’informe intern elaborat per les àrees d’organització i de finances del BLOC.

Este informe s’ha realitzat fruit del treball per poder contextualitzar i tindre documentació sobre la campanya electoral de 2007 cercant i analitzant la informació dels arxius físics de 2007, així com d’altres anys; els arxius informàtics; els arxius gravats de les còpies de seguretat del servidor fetes en eixe any, en els anteriors i els posteriors; i l’hemeroteca. Al mateix temps s’han realitzat entrevistes amb els responsables d’aleshores orgànics, tècnics i de la campanya electoral.

La quantitat global de despeses electorals comptabilitzades pel BLOC corresponents a la campanya electoral municipal de 2007 suma un total de 494.605,30 €, de la qual 421.887,91 € es varen pagar en eixe mateix exercici, i la resta, 72.717,39 € es va pagar en l’exercici posterior.

Pel que fa a la relació comercial amb la mercantil Crespo Gomar de la campanya municipal de 2007, correspon a dos factures, pels imports de 34.800 € i 40.000 €, IVA inclòs, amb l’únic concepte de “trabajos de publicidad para las elecciones”. La resta de pagaments a Crespo Gomar correspon a un total de 120.000 € dels quals 20.000 € pertanyen a la campanya de 2008 i figuren liquidats amb el concepte de “pagament deute eleccions”. I els 100.000 € restants es corresponen amb serveis prestats per l’empresa relatius a despeses fetes fora del període electoral. I per a fer front a l’esmentat deute el BLOC va haver d’ampliar la hipoteca existent sobre la Seu Nacional davant l’entitat financera Bancaixa, tal com consta en l’escriptura notarial de 09-febrer-2010, per la qual el BLOC va obtenir 102.431,95 €. Tanmateix, s’ha pogut constatar la manca de factures sobre aquests 120.000 euros restants, però sí pagats en la seua totalitat i justificats documentalment en la comptabilitat interna del BLOC.

Cosa que denota que es va produir una mala praxi organitzativa i comptable en la relació contractual amb aquella empresa, derivada de la falta de conservació dels pressupostos de campanya, i de la deficient custòdia de la resta de la documentació de les despeses relatives a conceptes no electorals.

D’altra banda, dins de l’àmbit parlamentari en el qual ha estat citat, el secretari d’Acció Electoral del moment i responsable d’aquella campanya electoral, Lluís Miquel Campos, ha comunicat a l’Executiva del BLOC la seua decisió de demanar un permís no retribuït per tal de donar compte en la comissió del Senat.

La direcció del BLOC, reitera una ocasió més davant la militància i el conjunt de la ciutadania valenciana el seu compromís amb la integritat i l’honestedat, que han sigut principis rectors de l’actuació política de milers de valencianistes al llarg de la nostra història.

CatalàEspañol