El CGPJ inicia el disseny de les proves d’accés a la nova especialitat en matèria de violència sobre la dona

Acorda constituir un grup de treball que s'encarregarà d'elaborar l'esborrany de les bases de convocatòria

La Comissió Permanent del Consell General del Poder Judicial, a proposta de les vocals Ángeles Carmona i Carmen Llombart, ha acordat crear un grup de treball la funció del qual serà posar en marxa les proves d’especialització en matèria de violència sobre la dona a les quals es refereix la Llei orgànica del Poder Judicial (LOPJ) després de la reforma aprovada el desembre de 2018.

El grup de treball estarà integrat per Carmona i Llombart, presidenta i vocal, respectivament, de l’Observatori contra la Violència Domèstica i de Gènere, així com pel director de l’Escola Judicial, Jorge Jiménez, i per una lletrada de l’òrgan de govern dels jutges.

L’objecte d’aquest grup de treball serà elaborar un esborrany de les bases de convocatòria de les proves d’especialització en matèria de violència sobre la dona i, si escau, redactar també un esborrany de projecte de reglament que incloga les previsions legals sobre les proves de la nova especialització.

Després de la seua reforma, la LOPJ preveu, entre altres mesures urgents dirigides al compliment del Pacte d’Estat contra la violència masclista aprovat en 2017, l’especialització dels jutges i magistrats que serveixen en determinats òrgans judicials amb competència en matèria de violència sobre la dona.

L’especialització implica la superació de proves específiques per part dels jutges i jutgesses interessats a ocupar aquest tipus de places, anàlogues a les que es realitzen, per exemple, en àrees com a mercantil o menors. D’aquesta manera, els membres de la Carrera Judicial que superen aquestes proves obtindran el nomenament de magistrats o magistrades especialistes en violència sobre la dona i tindran preferència en la provisió de places en els jutjats de violència sobre la dona i en les seccions especialitzades de les audiències provincials.

La superació d’aquestes proves específiques garantirà l’adquisició de coneixements multidisciplinaris que acostaran als jutges i magistrats a aquesta complexa temàtica i, així mateix, a la realitat social en la qual s’enquadren els actes de violència contra la dona en les seues diferents formes.

ValenciàEspañol