El Consell acusa el Ministeri d’Hisenda de penalitzar als valencians i li constreny a aprovar el nou finançament que va prometre

AVL

La Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic ha respost a l’exigència del Ministeri d’Hisenda i Funció Pública que adopte mesurades abans del tancament del present exercici per l’eventual risc de desviació de la regla de despesa informant-lo que ja ha acordat el tancament del Pressupost de la Generalitat de 2017 amb efectes des del 15 de desembre passat, de manera que qualsevol mesura en relació als ingressos o les despeses de l’exercici mancaria d’efectes, al mateix temps que li emplaça a aprovar amb urgència un nou model de finançament autonòmic, ja que el president del Govern es va comprometre en la Conferència de Presidents al fet que estaria abans de finalitzar aquest any.

L’escrit de la Conselleria és resposta al rebut fa dies des de la Secretaria General de Finançament Autonòmic i Local del Ministeri d’Hisenda i Funció Pública, en el qual s’indicava que ha apreciat una evolució que podria posar en risc el compliment de la regla de despesa de l’exercici 2017. En concret, s’atribueix a la Comunitat Valenciana una previsió d’augment de la despesa computable en l’exercici del 3,2%, enfront del sostre fixat pel ministeri per a totes les comunitats del 2,1%. Per això, plantejava l’adopció de mesures “per a la seua correcció abans del tancament del present exercici”.

En l’escrit, s’informa el ministeri que, amb data d’1 de desembre passat, es va publicar l’ordre 16/2017, de 29 de novembre, del conseller d’Hisenda i Model Econòmic, mitjançant la qual s’ha decidit el tancament de l’exercici de 2017 amb data de 15 de desembre passat. Per això, la conselleria entén que ja ha adoptat mesures i que qualsevol altra no tindria cap efecte, donada la data de comunicació i l’avançat de l’exercici, ja que solament suposaria deixar pendent d’aplicar a pressupost gaste ja realitzat en l’exercici. Tot seguit, afegeix: “L’única mesura efectiva per al compliment de les regles fiscals és l’aprovació d’un nou model de finançament, tal com es va determinar en la Conferència de Presidents celebrada el gener de 2017”.

La Conselleria insisteix en “la impossibilitat material” d'”adoptar al moment actual mesures efectives” sobre aquest tema, al mateix temps que subratlla que “l’única mesura efectiva passa per l’aprovació amb caràcter d’urgència del nou model de finançament autonòmic”. En la missiva, el Consell veu “sorprenent” que el ministeri es dirigisca en aquests termes a la Comunitat Valenciana, “quan és coneguda la situació d’infrafinançament crònic de la Comunitat Valenciana, que ha suposat que, malgrat tenir una despesa mitjana inferior a la mitjana de les comunitats autònomes de règim comú (per no citar al finançament que disposa el País Basc i Navarra), haja generat engruixats dèficits, dèficits, que malgrat l’infrafinançament citat, s’han anat contenint en els últims exercicis”.

Els acords per a algunes comunitats engrandiran la bretxa

El document recorda l’incompliment de la promesa del president del Govern perquè abans que acabe 2017 hi haja un acord de nou sistema de finançament, “quan sí que s’han anunciat mesures de finançament que suposaran un augment de la bretxa de finançament mitjana entre la Comunitat Valenciana i el conjunt de les comunitats autònomes”.

El Consell adverteix que, de l’ofici rebut “es dedueix que el Ministeri d’Hisenda considera adequat el nivell de prestació dels serveis competència de la Generalitat Valenciana malgrat gastar menys que la mitjana”. “Aquesta deducció no és compartida per la Comunitat Valenciana”, que tampoc comparteix que “l’aplicació de la regla de despesa relegue als ciutadans espanyols residents a la Comunitat Valenciana a gaudir d’uns serveis inferiors a la resta de ciutadans espanyols”. Una situació que “ha estat àmpliament contrastada en els informes elaborats pels experts en matèria de finançament i àmpliament difosa els mitjans de comunicació”, segons sosté.

Amb tot, s’emfatitza que això no vol dir que la Generalitat “no estiga compromesa amb el compliment dels objectius fiscals establerts en la llei orgànica 2/2012 d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera”. “Així ho ha demostrat en els dos últims exercicis, però això no pot condemnar a la població de la Comunitat valenciana a mantenir una infradotació dels serveis als quals té dret”, s’afegeix.

En aquest sentit, des de la Conselleria d’Hisenda s’adverteix que tant la regla de despesa com els límits de dèficit per a l’exercici s’imposen pel Ministeri de manera uniforme per a totes les comunitats autònomes sense tenir en compte la situació de partida de cadascuna. En el cas de la regla de despesa, s’aplica un topall com si totes les autonomies partiren del mateix nivell de despesa, quan, en el cas valencià, la Comunitat gasta menys de la mitjana i encara així genera dèficit, com a conseqüència de la insuficiència d’ingressos del model de finançament caducat des de l’1 de gener de 2014.

S’exigeix a la Comunitat Valenciana un esforç superior

Per això, en el cas de la Comunitat, en estar per baix de la mitjana, encara que eventualment el percentatge d’increment siga major que la mitjana, en termes reals no significa que el creixement de la despesa computable siga superior a la mitjana. En el cas del límit de dèficit succeeix el mateix, de manera que l’exigència del mateix nivell de dèficit per a uns ingressos inferiors a la mitjana suposa que s’està exigint a la Comunitat Valenciana un esforç superior a la resta. Qualsevol norma uniforme és més injusta i discriminatòria per a les comunitats autònomes que estan en pitjor situació, tant en finançament com en nivell de despesa. Per això, la Conselleria entén que s’està actuant de forma discriminatòria i penalitzant als valencians, atés que són els que compten amb els menors recursos per habitant, tal com han acreditat tots els experts consultats.

- Advertisement -
CatalanSpanish