El Consell ajuda a les associacions de protecció i defensa dels animals de companyia per a evitar l’abandó i fomentar el benestar

La Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural ha convocat les ajudes a les associacions de protecció i defensa dels animals per un import de 105.000 euros per a l’any 2018.

Estes entitats exerceixen una important labor en benefici del benestar animal. Les seues actuacions van des de la realització de campanyes de conscienciació social i l’arreplega d’animals abandonats per a albergar-los en les seues instal·lacions, fins a la devolució als amos o la seua posterior donació en cas de no trobar-se els mateixos.

Totes estes activitats, així com el manteniment dels albergs d’animals abandonats, suposen un cost important per a les persones associades. Per este motiu, la Conselleria subvencionarà gastos de funcionament i la construcció o adequació de les instal·lacions de les associacions de protecció i defensa d’animals de companyia.

En concret, la Conselleria contribuirà a finançar part de les despeses de funcionament necessàries per a l’exercici d’activitats, com ara campanyes educatives o de conscienciació social l’objectiu de la qual siga la difusió d’aspectes relacionats amb la protecció dels animals de companyia, a través de centres escolars i centres cívics o entitats afins sense ànim de lucre.

També per al finançament de campanyes de conscienciació social que induïsquen a reduir el nombre d’animals de companyia abandonats a controlar la natalitat, això com programes autoritzats d’arreplega d’animals de companyia abandonats la destinació del qual siga un nucli zoològic registrat com a alberg temporal dels dits animals i a programes de manteniment de nuclis zoològics registrats per a l’alberg temporal d’animals de companyia abandonats.

Així mateix, estes ajudes també contribueixen a la construcció o adequació d’albergs d’animals de companyia abandonats que precisen adequar-se a la normativa vigent.

Estes ajudes es dirigeixen a les associacions legalment constituïdes i inscrites en el Registre d’Associacions de la Conselleria de Justícia, Administracions Públiques, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques sempre que desenrotllen algunes activitats relacionades amb la protecció d’animals de companyia i estiguen ubicades a la Comunitat Valenciana.

CatalanSpanish