El Consell aprova el decret pel qual es determinen secretaries autonòmiques de l’Administració del Consell

Un total de 29 secretaries autonòmiques conformen l'estructura del Consell

El Consell ha aprovat el decret pel qual es determinen les secretaries autonòmiques de l’Administració del Consell.

D’aquesta manera, l’estructura del Consell està conformada per un total de 29 secretaries autonòmiques.

PublicitatAVL

El Consell ha aprovat cessaments i nomenaments dels titulars de diverses secretaries autonòmiques. La resta manté al titular de la mateixa o té pendent el nomenament de la persona que exercirà el càrrec.

Cessaments i nomenaments

PRESIDÈNCIA

Està integrada per cinc secretaries autonòmiques: Presidència; Promoció Institucional i Cohesió Territorial; Comunicació; Unió Europea i Relacions Externes; Turisme i l’Advocacia General de la Generalitat.

El Consell ha nomenat a Alfred Boix com a secretari autonòmic de Promoció Institucional i Cohesió Territorial.

A més, s’ha produït el cessament de Joan Calabuig com a delegat del Consell per a la Unió Europea i Relacions Externes i s’ha aprovat el seu nomenament com a secretari autonòmic per a la Unió Europea i Relacions Externes.

VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D’IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES

Consta de quatre secretaries autonòmiques: Vicepresidència; Atenció Primària i Serveis Socials; Igualtat i Diversitat i Planificació i Organització del Sistema.

S’ha produït el cessament d’Iván Castañón en el seu càrrec anterior com a director general de Coordinació Institucional de la Vicepresidència i el seu nomenament com a secretari autonòmic de la Vicepresidència.

Així mateix, el Consell ha aprovat el cessament d’Helena Ferrando del seu càrrec com a secretària autonòmica de Serveis Socials i Autonomia Personal i el seu nomenament com a secretària autonòmica d’Atenció Primària i Serveis Socials.

També s’ha produït el cessament d’Alberto Ibáñez en el seu càrrec com a secretari autonòmic d’Inclusió i de l’Agència Valenciana de la Igualtat i el seu nomenament com a secretari autonòmic d’Igualtat i Diversitat.

El Consell ha aprovat, a més, el cessament de Xavier Uceda en el seu càrrec com a delegat del Consell per al Model Social Valencià i el seu nomenament com a secretari autonòmic de Planificació i Organització del Sistema.

VICEPRESIDÈNCIA SEGONA I CONSELLERIA D’HABITATGE I ARQUITECTURA BIOCLIMÀTICA

Compte amb dues secretaries autonòmiques: Habitatge i Funció Social i Arquitectura Bioclimàtica i Sostenibilitat Energètica.

S’ha produït el nomenament de César Jiménez com a secretari autonòmic d’Habitatge i Funció Social.

CONSELLERIA D’HISENDA I MODEL ECONÒMIC

Està integrada per dues secretaries autonòmiques: Model Econòmic i Finançament i Hisenda, a més de la Intervenció General de la Generalitat.

El Consell ha aprovat el cessament i posterior nomenament de M.ª José Mira com a secretària autonòmica de Model Econòmic i Finançament i de Francesc Gamero com a secretari autonòmic d’Hisenda.

CONSELLERIA DE JUSTÍCIA, INTERIOR I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA

Formada per dues secretaries autonòmiques: Justícia i Administració Pública i Seguretat i Emergències.

S’ha produït el cessament de Ferran Puchades com a secretari autonòmic de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.

Així mateix, el Consell ha aprovat el cessament de Jose María Ángel com a director general de l’Agència de Seguretat i Resposta a les Emergències i el seu nomenament com a secretari autonòmic de Seguretat i Emergències.

CONSELLERIA D’EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT

Integrada per dues secretaries autonòmiques: Educació i Formació Professional i Cultura i Esport.

S’ha produït el cessament de Miguel Soler en el seu càrrec anterior com a secretari anterior d’Educació i Investigació i el seu nomenament com a secretari autonòmic d’Educació i Formació Professional.

D’altra banda, el Consell ha aprovat el cessament d’Albert Girona com a secretari autonòmic de Cultura i Esport i ha nomenat a Raquel Tamarit com a secretària autonòmica de Cultura i Esport.

CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA

Consta de dues secretaries autonòmiques: Salut Pública i Sistema Sanitari Públic i Eficiència i Tecnologia Sanitària.

El Consell ha aprovat el cessament de Narcís Vázquez com a secretari autonòmic de Salut Pública i del Sistema Sanitari Públic i el nomenament d’Isaura Navarro com a secretària autonòmica de Salut Pública i Sistema Sanitari Públic.

CONSELLERIA D’ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL

Està integrada per dues secretaries autonòmiques: Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Consum i Ocupació.

S’ha produït el cessament de Blanca Marín Ferreiro en el seu anterior càrrec de secretària autonòmica d’Economia Sostenible, Sectors Productius i Comerç.

A més, s’ha produït el cessament d’Enric Nomdedéu Biosca en el seu anterior càrrec com a secretari autonòmic d’Ocupació i Director General de Labora i el seu nomenament com a secretari autonòmic d’Ocupació.

CONSELLERIA D’AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA

Consta de dues secretaries autonòmiques: Agricultura i Desenvolupament Rural i Emergència Climàtica i Transició Ecològica.

El Consell ha aprovat el cessament de Francisco Rodríguez Mulero en el seu anterior càrrec com a secretari autonòmic d’Agricultura i Desenvolupament Rural i director de l’Agència Valenciana de Foment de Garantia Agrària i el seu nomenament com a secretari autonòmic d’Agricultura i Desenvolupament Rural.

També s’ha produït el cessament de Francisco Quesada Ferre en el seu anterior càrrec de secretari autonòmic de Medi Ambient i Canvi Climàtic i el nomenament de Paula Tuzón Marco com a secretària autonòmica d’Emergència Climàtica i Transició Ecològica.

CONSELLERIA DE POLÍTICA TERRITORIAL, OBRES PÚBLIQUES I MOBILITAT

Està integrada per dues secretaries autonòmiques: Política Territorial, Urbanisme i Paisatge i Obres Públiques, Transports i Mobilitat Sostenible.

S’ha produït el cessament de José Luis Ferrando Calatayud en el seu anterior càrrec de secretari autonòmic d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori i el nomenament d’Immaculada Orozco com a secretària autonòmica de Política Territorial, Urbanisme i Paisatge.

També s’ha nomenat a María Pérez Herrero com a secretària autonòmica d’Obres Públiques, Transports i Mobilitat Sostenible.

CONSELLERIA D’INNOVACIÓ, UNIVERSITATS, CIÈNCIA I SOCIETAT DIGITAL

Consta de dues secretaries autonòmiques: Universitat i Investigació i Innovació i Transformació Digital.

El Consell ha aprovat el nomenament de Jordi Juan Huguet com a secretari autonòmic d’Innovació i Transformació Digital.

CONSELLERIA DE PARTICIPACIÓ, TRANSPARÈNCIA, COOPERACIÓ I QUALITAT DEMOCRÀTICA

Està integrada per dues secretaries autonòmiques: Participació i Transparència i Cooperació i Qualitat Democràtica.

En el ple del Consell s’ha produït el nomenament d’Ignacio Blanco com a secretari autonòmic de Participació i Transparència.

Així mateix, s’ha produït el cessament de Belén Cardona Rubert en el seu anterior càrrec de secretària autonòmica de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació i el seu nomenament com a secretària autonòmica de Cooperació i Qualitat Democràtica.

Esta publicació està disponible en : Valencià