El Consell aprova la declaració com BIC del Cant de la Passió d’Orihuela

El Cant de la Passió constitueix una singular manifestació musical representativa i valuosa de la cultura tradicional valenciana.

Publicitat

El Ple del Consell ha aprovat el decret pel qual es declara Bé d’Interés Cultural (BIC) Immaterial el Cant de la Passió d’Orihuela.

La tramitació de l’expedient es va iniciar mitjançant resolució d’incoació de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport el passat 9 d’abril de 2019. Durant la tramitació es va concedir tràmit d’audiència a l’Ajuntament d’Orihuela, al Grup de Cantors de la Passió i al Grup de Cantors de la Primitiva Passió Federico Rogel.

PublicitatRovira  

Així mateix, en l’expedient consten els informes favorables del Consell Valencià de Cultura, de la Reial Acadèmia de Belles arts de Sant Carles i de la Universitat d’Alacant.

El Cant de la Passió d’Orihuela constitueix una singular manifestació musical representativa i valuosa de la cultura tradicional valenciana, amb un fort component de tradició oral.

Es realitza per grups de cantors masculins no professionals des de, almenys, el segon quart del segle XIX, i entronca amb les manifestacions públiques de religiositat popular. És una obra polifònica a quatre veus masculines, però al llarg dels anys han anat incrementant-se les veus fins a arribar a unes quaranta, aproximadament.

La interpretació del cant es produeix les nits de finals de la Quaresma, anteriors a la Setmana Santa, durant l’anomenada Setmana de Passió, en llocs prefixats i amb un itinerari marcat per a cada nit. A més, també s’interpreta la nit de Dijous Sant.

Hi ha dues versions i dues partitures diferents del Cant de la Passió, de manera que cadascun dels dos grups de cantors interpreta una versió. Es tracta del Grup de Cantors de la Passió, fundat en 1927, i el Grup de Cantors de la Primitiva Passió Federico Rogel, que es va crear en 1953.

A més de la declaració com a béns d’interés cultural immaterial, el decret estableix, també, la necessitat de concretar mesures de protecció i salvaguarda del corresponent bé, com són la de realitzar labors d’identificació, descripció, estudi i documentació; incorporar testimoniatges a suports materials que garantisquen la seua protecció i preservació i vetlar pel normal desenvolupament i pervivència d’aquestes manifestacions culturals.

La gestió del bé correspon a l’Ajuntament d’Orihuela, al Grup de Cantors de la Passió i al Grup de Cantors de la Primitiva Passió Federico Rogel.

PublicitatJuega Limpio Orihuela