El Consell aprova un conveni per al manteniment del Centre Integrat de la Diputació de Castelló

La Diputació haurà d'impartir gratuïtament els ensenyaments objecte del conveni i realitzar les activitats complementàries i de serveis que, si és el cas, es duguen a terme.

Publicitat

El Ple del Consell ha aprovat un conveni de col·laboració entre la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport i la Diputació Provincial de Castelló pel qual es destina un import d’1.927.130 euros per a col·laborar en el manteniment del Centre Públic Integrat Excel·lentíssima Diputació.

A través del conveni, es financen quatre unitats d’Educació Primària (de cinqué i sisé curs) i huit d’Educació Secundària Obligatòria (dos per curs) del Centre Integrat Excelentísima Diputación.

PublicitatRovira  

Pel que fa a la provisió de vacants de professorat del centre, quan es produïsca, s’efectuarà pel procediment general establit per a l’accés de funcionaris a la Diputació, i s’haurà de comunicar a la Direcció Territorial d’Educació, Cultura i Esport de Castelló.

Per la seua banda, la Diputació haurà d’impartir gratuïtament els ensenyaments objecte del conveni i realitzar les activitats complementàries i de serveis que, si és el cas, es duguen a terme. Igualment, s’obliga a tindre en funcionament el nombre total d’unitats escolars que figuren en el conveni, i també se n’haurà de fer constar en un lloc visible del centre el finançament per part de la Generalitat.

PublicitatJuega Limpio Orihuela