El Consell convoca les ajudes a les agrupacions de defensa sanitària ramaderes pel 2018

La conselleria d’Agricultura, Medi ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural ha publicat en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) l’ordre per la qual es regula la concessió de les ajudes destinades a les agrupacions de defensa sanitària ramaderes per a l’exercici 2018, i per la qual s’aproven determinats programes sanitaris voluntaris.

L’objectiu és establir el procediment de concessió i pagament de les ajudes destinades a la compensació dels costos de les actuacions de prevenció, control, lluita o erradicació de malalties dels animals que realitzen les agrupacions de defensa sanitària ramaderes.

Les subvencions estan dirigides a agrupacions de defensa sanitària ramaderes oficialment reconegudes per l’orgue competent en matèria de ramaderia, integrades per explotacions ramaderes que complisquen els requisits que es preveuen en l’article 2 de l’Ordre 10/2015, de 18 de desembre i que estiguen inscrites en el Registre Nacional d’Agrupacions de Defensa Sanitària Ramaderes amb anterioritat al començament del termini de presentació de sol·licituds.

Les actuacions subvencionables seran les desenvolupades des de la data de presentació de la sol·licitud fins al dia 30 de setembre de 2018 i l’import màxim de l’ajuda serà de 20.000 euros per agrupació. La dotació pressupostària en la convocatòria de 2018 per a la resolució d’expedients ascendeix a 560.000 euros.

CatalanSpanish