El Consell destina 47 milions d’euros per als afectats pel temporal

Estes subvencions es concedeixen de forma directa per concórrer raons d'interés econòmic, social i humanitari.

13,5 milions d’euros per a pal·liar la pèrdua de béns de primera necessitat de les persones físiques

El Consell ha aprovat destinar 13,5 milions d’euros per a la realització de les actuacions necessàries per a pal·liar la pèrdua de béns de primera necessitat de les persones físiques, produïda pel temporal de pluges, fenòmens costaners i vents ocorregut en la Comunitat Valenciana els dies 11, 12, 13 i 14 de setembre de 2019.

Rovira  

Estes subvencions es concedeixen de forma directa per concórrer raons d’interés econòmic, social i humanitari. En concret, les raons d’interés públic que justifiquen l’atorgament directe de les subvencions radiquen en la urgència a atendre les necessitats de les persones físiques l’equipament personal de les quals i domèstic bàsic s’haja vist afectat pel temporal.

Són beneficiàries d’estes ajudes les persones físiques que tenen a la seua disposició, per un títol jurídic legítim, un habitatge situat en algun dels municipis afectats, que el seu contingut haja resultat greument danyat per la DANA ocorreguda al setembre de 2019. Únicament es podrà presentar una sola sol·licitud d’ajuda per habitatge.

L’import de les ajudes anirà destinat a la indemnització o compensació pels danys ocasionats pel temporal a què es refereix aquest decret en els estris i béns de primera necessitat de l’habitatge.

La quantia de l’ajuda individualitzada ascendirà a un màxim de 4.500 euros per habitatge, l’import definitiu del qual es determinarà en funció dels danys patits pels béns i estris, i del qual s’anticiparà, sense que es requerisca consignar cap garantia, un total de 1.500 euros.

Termini de presentació i requisits
Les persones l’habitatge de les quals haja patit danys com a conseqüència de la DANA i es troben dins dels termes municipals dels ajuntaments afectats, podran sol·licitar la subvenció en el termini de quinze dies hàbils a partir de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

La persona sol·licitant haurà d’aportar el títol jurídic que li habilita per a fer ús de l’habitatge; declaració responsable del domicili exacte de l’habitatge afectat; declaració de conformitat amb aquestes bases reguladores, així com un model de domiciliació bancària emplenat i signat.

A més, la documentació haurà de presentar-se davant les Oficines de Coordinació de la Postemergència creades per la Generalitat, a este efecte, o davant les oficines habilitades per la Generalitat als ajuntaments, preferentment en el de la localitat en la qual se situa l’habitatge.

Estes unitats hauran de verificar que l’habitatge afectat es troba en una zona i en un nivell greument afectats pel temporal, que la persona compta amb un títol jurídic que li habilita per a ocupar l’habitatge, i que s’ha presentat una única sol·licitud per cada habitatge.

Forma de pagament de la subvenció
El pagament de la subvenció s’efectuarà, per mitjà de transferència, al compte bancari que la persona beneficiària determine, una vegada s’haja efectuat el peritatge dels danys per les persones designades directament per a això per l’Administració, per l’import dels danys que concloga el peritatge amb un màxim de 4.500 euros.

No obstant això, per a pal·liar amb la major urgència la manca de béns de primera necessitat que s’ha originat en els habitatges més afectats per la DANA, s’anticiparà un total de 1.500 euros per habitatge afectat, sense que es requerisca la consignació de cap garantia, prèvia verificació, per les Oficines de Coordinació de la Postemergència creades per la Generalitat, o per les oficines habilitades per la Generalitat en les dependències municipals.

23,5 milions d’ajudes directes

El Consell ha aprovat dos decrets pels quals s’estableixen les bases reguladores i el procediment de concessió directa d’ajudes urgents, per valor de 23,5 milions d’euros, amb motiu dels danys produïts pel temporal de pluges intenses, fenòmens costaners i vent, que va tindre lloc en la Comunitat Valenciana, especialment a les províncies de València i Alacant, entre els dies 11 i 14 de setembre.

El decret destinat als municipis afectats està destinat a cobrir les despeses urgents derivades de les actuacions immediates que hagen hagut de realitzar els ajuntaments per a pal·liar els danys produïts pel temporal. L’import ascendeix a 10 milions d’euros.
Es realitzarà el pagament anticipat del 100% de l’ajuda prèvia presentació, en un termini de 15 dies des de l’endemà a la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), d’una declaració certificada per la Secretaria o Intervenció municipal de les despeses extraordinàries que haja hagut d’escometre el municipi.

La vicepresidenta ha concretat que “la quantia de l’ajuda individualitzada ascendirà a un màxim de 4.500 euros per habitatge, de la qual s’anticiparà un total de 1.500 euros per a les coses més urgents, com a roba, roba de llit…”.

Les persones físiques hauran de presentar la seua sol·licitud, en el termini de 15 dies hàbils a partir de la publicació d’este decret en el DOGV, en les oficines de coordinació de la postemergència creades per la Generalitat, situades en els municipis de Dolores i Ontinyent, o en les oficines habilitades als ajuntaments.

Així mateix, el Consell ha iniciat el procés pel qual els municipis afectats podran presentar les seues estimacions de danys materials en béns i immobles de persones físiques o jurídiques, autònoms, petites i mitjanes empreses, explotacions agrícoles, ramaderes i apícoles, comunitats de regants i altres entitats de reg, així com en les infraestructures i béns públics que s’hagen vist afectats i, si escau, de les despeses extraordinàries que, amb caràcter urgent, s’hagen hagut d’efectuar com a conseqüència del temporal.

En este cas tindran un termini inicial de 45 dies per a presentar les estimacions de danys a partir de l’endemà de la publicació d’este acord en el DOGV.

Oltra ha explicat que, “com en ocasions anteriors, una vegada presentades les sol·licituds, seran avaluades per l’Oficina Única Postemergència que realitzarà una estimació econòmica que s’elevarà a la Comissió Interdepartamental per a la seua posterior aprovació pel Consell”.

10 milions d’euros en ajudes directes als ajuntaments
El ple del Consell ha aprovat un decret pel qual es destinen 10 milions d’euros per a aquells ajuntaments que van ser afectats pel temporal de l’11, 12, 13 i 14 de setembre.
Estes ajudes es concedeixen amb caràcter d’urgència perquè les corporacions locals puguen cobrir les despeses extraordinàries derivades de les labors d’ajuda i reconstrucció dutes a terme durant l’episodi de la Depressió Aïllada en Nivells Alts (DANA).

A més, donada la intensitat del temporal, la seua extensió en determinades comarques de les províncies de València i Alacant i els efectes catastròfics que va provocar, el Govern Valencià considera justificat l’atorgament de les ajudes en règim de concessió directa.
D’aquesta forma, a la província d’Alacant podran beneficiar-se de les subvencions els ajuntaments d’Algorfa, Almoradí, Benejúzar, Benferri, Bigastro, Callosa de Segura, Catral, Cox, Daia Nova, Daia Vella, Dolores, Formentera del Segura, Granja de Rocamora, Guardamar del Segura, Jacarilla, Los Montesinos, Orihuela, Pilar de la Horadada, Rafal, Redován, Rojales, San Fulgencio, San Isidro, San Miguel de Salinas, Torrevieja, Crevillent i Villena.

A la província de València els municipis que podran acollir-se a aquest decret són La Font de la Figuera, Moixent, Agullent, Aielo de Malferit, Albaida, Atzeneta d’Albaida, Bellús, Beniatjar, Benigànim, Bocairent, Castelló de Rugat, Fontanar dels Alforins, La Pobla del Duc, Llutxent, L’Olleria i Ontinyent.

Els ajuntaments interessats hauran de presentar una declaració certificada expedida per la Secretaria o la Intervenció municipal, en un termini de quinze dies des de l’endemà de la publicació del decret, de les despeses extraordinàries que haja hagut d’escometre el municipi durant l’episodi d’emergències, el qual s’entendrà com el període que va des de l’11 de setembre fins a la data de la publicació del decret en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

 

PublicitatJuega Limpio Orihuela