El Consell recorrerà la sentència del TSJ per a poder continuar usant el valor de les taxacions hipotecàries en la liquidació de l’Impost de Transmissions

La jurisprudència del Tribunal Suprem, de la Secció Quarta del TSJ de la Comunitat Valenciana i del TSJ de Madrid i Galícia avalen l'ús d'aquest mètode.

El Consell ha anunciat que presentarà un recurs de cassació davant el Tribunal Suprem contra la sentència donada a conéixer aquest dimecres per la Secció Tercera del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que no permet l’ús del valor de les taxacions hipotecàries per al càlcul de l’Impost de Transmissions Patrimonials.

El principal motiu és que tant la jurisprudència del Tribunal Suprem (Sentència de 7 de desembre de 2011 i de 6 d’abril de 2017, recurs 888/2016), com la de la Secció Quarta del TSJCV (Sentència 1348/17 de 20/09/2017, Sentència 1448/17 de 15/11/2017, Sentència 1454/17 de 22/11/2017, Sentència 70/18 de 14/02/2018, Sentència 334/18 de 20/07/2018 o Sentència 374/18 de 26/09/2018, entre altres), la del TSJ de Madrid (Sentència 75/19 de 25/02/2019) i la del TSJ de Galícia (Sentència 222/19 del 16/04/2019) han avalat l’ús d’aquest mètode com ajustat a dret.

Així mateix, el mètode es contempla en l’article 57.1 de la Llei General Tributària 58/2003, de 17 de desembre, com un dels mètodes possibles per a la comprovació de valors.

El Consell acatarà la sentència

En paral·lel a la interposició d’aquest recurs, des del Consell s’acatarà la sentència de la Secció Tercera del TSJ i es deixarà d’usar el mètode de comprovació de valors mitjançant taxacions hipotecàries amb l’objectiu de no generar inseguretat jurídica als contribuents.

El conseller d’Hisenda i Model Econòmic, Vicent Soler, ha afirmat que “a diferència del que ocorria abans de 2015, aquest Consell sempre ha assumit i assumirà el criteri dels tribunals perquè les valencianes i valencians sàpien en tot moment a quin atindre’s respecte als criteris vàlids per a valorar els seus immobles”. D’aquesta manera, “el Consell s’aplanarà en els procediments judicials oberts pels i les contribuents o desistirà en aquells procediments oberts per l’Agència Valenciana Tributària (ATV)”, ha assenyalat.

Tal com ha agregat, “encara que l’actuació de la ATV està avalada pel Tribunal Suprem, pels pronunciaments de la Secció Quarta i per la legislació, des d’aquest organisme se serà respectuós amb la decisió judicial de la Secció Tercera”.

ValenciàEspañol