El dijous 27 de juny, primer ple de la nova corporació de l’Ajuntament de Godella

El proper dijous 27 de juny tindrà lloc, a les 19:30 hores, en l’Ajuntament de Godella, la primera sessió plenària de la nova corporació municipal.

PublicitatAVL

El proper dijous 27 de juny tindrà lloc, a les 19:30 hores, en l’Ajuntament de Godella, la primera sessió plenària de la nova corporació municipal.

En primer lloc, es donarà compte de la constitució dels grups polítics i de les resolucions d’alcaldia en matèria d’organització municipal de la nova corporació.

PublicitatRovira  

En l’àrea d’acords, es fixarà la periodicitat de les sessions plenàries, la composició, número i competències de les comissions informatives permanents, es nomenaran els representants de la corporació en les entitats supramunicipals, es determinarà el règim de dedicació i les retribucions dels membres de la corporació, amb dedicació exclusiva o parcial, i les quanties de les assistències i indemnitzacions, l’assignació econòmica a percebre pels grups polítics municipals i la creació de places de personal eventual i de confiança. Per últim, es determinarà la periodicitat de les sessions de la junta de portaveus.

Cal recordar que, després de les eleccions municipals del darrer 26 de maig, el repartiment d’escons en l’Ajuntament de Godella queda de la següent manera: 5 PP, 4 Compromís, 4 PSOE, 3 Cs i 1 Unides Podem-EU. Compromís i PSOE, amb el suport d’Unides Podem-EU, arribaren a un acord de govern en què l’alcaldia serà rotatòria: dos anys per als primers (amb Eva Sanchis com alcaldessa) i dos anys per als següents (amb Teresa Bueso).