El General de Castelló celebra una jornada sobre una nova tècnica prequirúrgica davant un tumor de fetge

Aquesta activitat ha sigut organitzada per les unitats de Radiologia Intervencionista i de Cirurgia Hepato-Bilio-Pancreàtica del HGUCS

179

La Unitat de Radiologia Intervencionista i de Cirurgia HepatoBilio-Pancreàtica de l’Hospital General Universitari de Castelló (HGUCS) ha organitzat una jornada d’Embolización Portal en Patologia Tumoral Hepàtica.

La jornada ha sigut inaugurada pel coordinador de la Unitat de Cirurgia HepatoBilio-Pancreàtica del centre sanitari, el professor Ángel MoyaHerraiz. Per a aquesta sessió, l’equip del HGUCS ha comptat amb la participació d’honor del professor Romaric Loffroy, cap del Departament de Radiologia Vascular Intervencionista en el Centre de Teràpies mini-invasives per imatge en Dijon, França. També és doctor referent en aquesta especialitat en la Universitat de Bourgogne.

El tema triat pels organitzadors en aquesta edició ha sigut l’embolització portal en patologia tumoral hepàtica. La jornada ha tractat les tècniques i controvèrsies que confereixen a aquesta activitat, les possibilitats quirúrgiques d’aquesta, així com la prevenció, les manifestacions clíniques i el maneig davant una insuficiència hepàtica postoperatòria.

L’embolització portal prequirúrgica consisteix en el tancament d’una vena que nodreix la zona malalta del fetge, és a dir, la zona a extirpar en la intervenció. Aquesta tècnica s’usa de forma preventiva per a un augment de grandària de la zona sana, que serà la que es mantinga després de la cirurgia per a continuar garantint la correcta funció d’aquest òrgan.

En pacients amb aquesta patologia, el més recomanable és l’extirpació quirúrgica de les lesions. No obstant això, no tots els afectats reuneixen les condicions adequades per a això, per la qual cosa s’utilitza l’embolització portal prequirúrgica, per a aconseguir que siguen subsidiàries a la cirurgia i aconseguir així les condicions òptimes per a dur-la a terme.

Amb la celebració d’aquesta jornada es busca millorar la labor sanitària i els serveis del HGUCS per a garantir una alta qualitat assistencial als pacients. Aquesta sessió multidisciplinària ha comptat amb els professionals del nostre centre i un especialista de renom internacional per a aconseguir així que l’Hospital General Universitari de Castelló obtinga els millors resultats en aquesta matèria.