El Govern central convoca la comissió bilateral per discrepàncies amb tres normes valencianes

Així, la comissió bilateral designarà un grup de treball per a proposar la solució que procedisca i evitar, d'eixa manera, la interposició d'un recurs d'inconstitucionalitat

Publicitat

El Govern central ha acordat convocar la comissió bilateral Estat-Generalitat per a resoldre les discrepàncies existents entorn del contingut de tres normes valencianes: els decrets sobre contractació de policies locals i de modificació dels Pressupostos de 2019, i la Llei d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge (Lotup).

Segons publica el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), en el cas del decret llei que modifica la Llei de Coordinació de Policies Locals, el Govern discrepa del seu article únic, que amplia els supòsits en els quals es permet nomenar agents interins en ajuntaments de menys de 20.000 habitants, sense que l’única finalitat siga cobrir les vacants per jubilació anticipada.

PublicitatRovira  

Respecte a la Lotup, les discrepàncies estan en l’apartat 55 de l’annex de la llei 1/2019 de 5 de febrer per la qual es modificava la Llei d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de 2014.

Eixe apartat sota qüestió aborda l’aprofitament que li correspon a l’ajuntament en compliment del deure participació pública en les plusvàlues generades pel planejament, establint que es materialitzarà en terrenys cedits a aquest, lliures de càrregues d’urbanització i detallant la seua quantificació segons el tipus de sòl.

Finalment, existeixen discrepàncies en relació amb l’apartat 11 de l’article únic del decret llei 1/2019, de 18 de gener, del Consell pel qual modifica la Llei de Pressupostos de 2019.

Eixe decret modificava els pressupostos del present exercici per a actualitzar les retribucions dels empleats públics de la Generalitat, amb l’objectiu de fer efectiva la pujada salarial del 2,25% que estableix el Reial decret Llei 24/2018 aprovat pel Govern central.

Així, la comissió bilateral designarà un grup de treball per a proposar la solució que procedisca i evitar, d’eixa manera, la interposició d’un recurs d’inconstitucionalitat.

PublicitatJuega Limpio Orihuela