El IIS La Fe reuneix a personal investigador i pacients per parlar sobre cardiotoxicitat i quimioteràpia

Associacions de pacients de càncer de mama i odontopediatria han compartit coneixement sobre la recerca

Professionals de la recerca i pacients oncològics s’han reunit en l’Institut de Recerca Sanitària La Fe (IIS La Fe) en la primera jornada del cicle ‘El teu hospital investiga per a tu’.

Aquesta trobada divulgativa, organitzat pel Grup de Recerca en Regeneració i Trasplantament Cardíac (Retracar) del IIS s’ha centrat en les cures del cor en el pacient oncològic.

El IIS La Fe ha inaugurat, amb aquesta trobada, el cicle de jornades ‘El teu hospital investiga per a tu’ amb un nou enfocament perquè el pacient adquirisca un paper més participatiu.

En aquest nou plantejament, la Recerca i Innovació Responsables (RRI, sigles en anglés) prenen especial rellevància en un intent d’acostar la ciència a la societat des d’una fase inicial, tal com recull el programa europeu Horitzó 2020.

Les polítiques de RRI pretenen millorar la relació entre els diferents actors que intervenen en el procés de recerca i innovació. Amb aquest nou enfocament, ‘El teu hospital investiga per a tu’ persegueix la participació de la ciutadania amb la col·laboració entre pacients, professionals, cuidadors i altres agents de salut.

Les cures del cor en el pacient oncològic

La primera jornada, organitzada pel Grup de recerca en Regeneració i Trasplantament Cardíac (Retracar) del IIS La Fe s’ha centrat en les cures del cor en el pacient oncològic. La toxicitat cardíaca és una complicació infreqüent però greu del tractament quimioteràpic empleat en la lluita contra el càncer.

Durant anys ha romàs en un segon pla a causa de l’alta mortalitat del càncer, que impedia que els pacients arribaren a l’edat per desenvolupar-la. No obstant això, hui dia, cobra rellevància, ja que el diagnòstic precoç i els avanços en els tractaments del càncer, tant a escala pediàtrica com en l’adult, han augmentat l’esperança de vida, permetent que aquest problema es manifeste.

Actualment, la coordinació entre oncòlegs i cardiòlegs ha derivat en la creació de les unitats de cardio-oncologia, en les quals es vigila de forma sistemàtica la toxicitat cardiovascular mitjançant guies clíniques, generades per consells d’experts mundialment.

En aquesta jornada s’ha acostat als pacients als últims avanços en l’estudi de la cardiotoxicitat, des del punt de vista del tractament, del diagnòstic i de la prevenció. També s’han engegat tallers en els quals pacients i els investigadors han posat en comú la necessitat de seguir acostant a la societat a la recerca.

Properes jornades: TEA, imatge mèdica i EII

En els pròxims mesos s’han programat sis jornades més sobre la recerca en malaltia inflamatòria intestinal (EII), trastorns bipolars, trastorns de l’espectre autista (TEA) i imatge mèdica. Personal mèdic, investigador i pacients tindran ocasió de reunir-se per tractar aquests i altres temes i treure conclusions que permeten millorar els resultats científics i metges i augmentar la satisfacció del pacient.

Les jornades comptaran amb tres parts diferenciades. En la primera d’elles, els investigadors i les investigadores oferiran un seminari informatiu del tema de la jornada. A continuació, es duran a terme tallers participatius en els quals tan pacients com a investigadors i facultatius exposaran les dificultats que es troben abans, durant i després de la recerca de les seues respectives malalties, així com les propostes de millores.

Finalment, es plantejarà una posada en comú de les observacions i de les conclusions que han aconseguit tant els investigadors com els pacients. A més, en aquesta última part de la trobada, es resoldran dubtes i s’aportaran suggeriments. Amb les conclusions s’elaborarà un informe per avaluar la relació entre la ciència i la societat, des del punt de vista de la recerca i els pacients.

Una relació que, sobre les línies de la RRI, ha de basar-se en la participació activa de pacients i professionals de la salut i les cures en la recerca, garantint un total accés, sense restriccions, a tota informació científica per garantir la completa col·laboració de pacients i professionals.

Què és la RRI

La Recerca i Innovació Responsables (RRI, de les seues sigles en anglés) és un terme ampli que aglutina diferents aspectes de la relació entre la recerca i innovació i la societat. La participació ciutadana, l’accés obert, la igualtat de gènere, l’educació científica, l’ètica i la governança.

El programa de finançament europeu Horitzó 2020 estableix el marc favorable perquè els sistemes de recerca i innovació i les societats afronten una nova relació més participativa entre ciència i societat. En aquest context, el IIS La Fe aposta per implementar en l’activitat investigadora de la institució els principis de la RRI.

Publicitat