jueves, 20 junio 2024

Información y noticias de la provincia de Valencia

El primer centre a avaluar el risc de desnutrició en cada pacient que ingressa és el Peset

Servei d’Endocrinologia i Nutrició de l’Hospital Universitari Doctor Peset ha implantat una eina de garbellat nutricional (Malnutrition Screening Tool o MST) amb la qual el personal sanitari avaluarà de forma sistemàtica i protocol·litzada el risc de desnutrició de cadascun dels pacients que ingressen a l’àrea d’hospitalització.

D’aquesta forma es converteix al primer centre sanitari públic de la Comunitat Valenciana a utilitzar de forma generalitzada el MST per identificar d’una forma precoç i senzilla a pacients amb el risc de desnutrició, siga lleu, moderada o greu.

“La detecció de pacients amb garbellats positius implica una valoració nutricional més completa, seguida del pla d’acció nutricional que millor s’adapte al pacient. Detectar precoçment la desnutrició i instaurar mesures terapèutiques disminueix les repercussions que aquest estat pot ocasionar, tals com el retard en la resposta al tractament i en la recuperació, la deterioració de la immunocompetència, la disminució de l’autonomia, estades hospitalàries més llargues i augment de reingressos”, ha assegurat el doctor Antonio Hernández Mijares, cap de Servei d’Endocrinologia i Nutrició de l’Hospital Universitari Doctor Peset.

La decisió d’implantar el Malnutrition Screening Tool ha sorgit després d’analitzar els resultats d’un estudi per determinar la prevalença del risc de desnutrició i de la desnutrició establerta en població ambulatòria, institucionalitzada (residències i centres de dia) i hospitalitzada en el Departament de Salut de València – Doctor Peset.

Aquest estudi, publicat recentment en la revista Nutrició Hospitalària, ha estat realitzat per dietistes, especialistes en endocrinologia, biologia i medicina familiar i comunitària, així com professionals d’infermeria del Departament de Salut de València – Doctor Peset i la Fundació per al Foment de la Recerca Sanitària i Biomèdica de la Comunitat Valenciana (FISABIO).

En la mostra de pacients estudiats (766 persones) s’ha trobat una prevalença de risc de desnutrició del 28%. Aquest percentatge varia segons l’àmbit d’estudi, ja que en pacients ambulatoris (reclutats en centres de salut) és del 15,1%; del 31,2% en pacients institucionalitzats (residències, centres de dia i hospitalització domiciliària) i del 28,8% en pacients hospitalitzats.

1 de cada 4 pacients està desnodrit

Pel que fa a la prevalença de la desnutrició establerta en el departament de salut mitjançant una valoració nutricional completa, la taxa obtinguda és del 26,4% dels pacients estudiats, un percentatge que és molt major en pacients de més de 75 anys en els quals la desnutrició aconsegueix xifres del 74,3%, sobretot en els institucionalitzats en residències de la tercera edat.

“Un de cada quatre pacients de la mostra estudiada està desnodrit. La desnutrició relacionada amb la malaltia és especialment prevalent en el mitjà hospitalari, amb un 30,2%, i en els ancians afecta un de cada tres pacients. Per això, és imprescindible la implementació sistemàtica de garbellats nutricionals que vagen associats a plans d’acció terapèutics que permeten millorar la qualitat de vida d’aquests pacients, així com disminuir el seu morbimortalitat i, fins i tot, els costos sanitaris”, ha explicat el doctor Hernández Mijares.

La desnutrició més freqüent en la mostra global és de tipus calòric (18%), seguida de la mixta i la proteica (5,7% i 2,6%, respectivament). Quant al grau, predomina la desnutrició lleu (12,9%), sobre la moderada (8,7%) i la greu (4,7%).

“Parlem principalment de pacients ancians especialment susceptibles a la desnutrició que ingressen per patologies respiratòries, alteracions digestives, neurològiques o cardiovasculars que poden complicar-se encara més si el seu estat nutricional no és l’adequat. Explicar des d’ara amb aquest garbellat precoç a l’Hospital Universitari Doctor Peset ens permetrà millorar les seues condicions”, ha conclòs el cap del Servei d’Endocrinologia i Nutrició.

Últimas noticias

Contenido relacionado