El Síndic considera “encertada” la decisió d’Igualtat de reconéixer la discapacitat amb el certificat de la Seguretat Social

La Conselleria ha modificat l'ordre que regula la targeta de discapacitat per a incloure noves vies com els pensionistes de la Seguretat Social i de classes passives

El síndic de greuges (e. f.) de la Comunitat Valenciana, Ángel Luna, ha aplaudit la decisió de la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives de modificar l’ordre que regula la targeta acreditativa de la condició de persona amb discapacitat.

Aquest canvi, que el defensor valencià ve plantejant en les seues resolucions, suposa un gran avanç a l’hora d’acreditar la discapacitat i d’evitar demores innecessàries en el reconeixement dels drets de les persones en aquesta situació.

A partir d’ara les persones que tinguen reconeguda per la Seguretat Social una pensió d’incapacitat permanent en el grau total, absoluta o gran invalidesa seran beneficiaris de la targeta acreditativa de la condició de discapacitat. És a dir, ja no hauran de passar per una valoració de la Conselleria, que no sempre reconeixia el 33% de la discapacitat i que, en el millor dels casos, implicava unes demores d’uns dos anys.

Aquesta trava burocràtica també queda suprimida per als pensionistes de classes passives que tinguen reconeguda una jubilació o retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.

Així ve recollit en la nova Ordre 4/2019, de 23 de juliol, de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives que es publica hui en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

ValenciàEspañol