El taulell espanyol busca diferenciar-se per la seua sostenibilitat

La patronal de la indústria ceràmica, ASCER, ha desenvolupat una etiqueta ecològica sectorial que mesura l'impacte mediambiental al llarg del cicle de vida del producte

El sector espanyol de la rajola ceràmica, representat en un 90% per l’associació ASCER, s’ha bolcat en els últims anys en la millora de l’impacte ambiental dels seus processos productius i dels seus propis productes ceràmics.

Coincidint amb la setmana del Medi Ambient, ASCER ha presentat la Declaració Ambiental de Producte (DAP) sectorial, registrada sota el sistema GlobalEPD d’AENOR. L’Institut de Tecnologia Ceràmica (ITC), amb qui ASCER col·labora estretament, ha desenvolupat el treball tècnic per a crear aquesta etiqueta ecològica de la rajola ceràmica espanyola.

Aquesta etiqueta permet avaluar el Cicle de Vida dels productes i el seu impacte sobre el medi ambient. La ceràmica espanyola s’exporta en un 75% de les seues vendes anuals, per la qual cosa és destacable que aquesta Declaració és un distintiu reconegut internacionalment, permetent realitzar comparacions entre els diferents països productors.

La indústria espanyola ha realitzat grans esforços i inversions per a aconseguir reduir les seues emissions en la producció, reduir el consum d’aigua i de recursos, promovent l’economia circular, i ser més eficient energèticament. Per a això, en els últims anys s’ha innovat i invertit intensament en els processos de producció per a optimitzar el procés de cocció de les rajoles; introduir residus en substitució de matèria primera verge; s’ha utilitzat la tecnologia de la cogeneració per a aprofitar l’eficiència de generar alhora calor i electricitat, que posteriorment s’utilitzen a les fàbriques; i s’està començant a comptar amb fonts renovables per a determinades parts de la producció.

Es tracta a més per la seua naturalesa d’un sector que pot valorar quasi el 100% dels residus generats en el seu procés productiu, i aquesta gestió eficient li permet a més ser un sector que no genera cap mena d’aigües residuals, la qual cosa es coneix com a “abocament zero”. Gràcies a aquest esforç d’investigació i en inversió, el sector del taulellet espanyol aconsegueix reciclar internament fins a 1.200.000 tones de residus a l’any, reduint així la necessitat de matèries primeres, i afavorint per tant una economia circular.

D’altra banda, l’aposta de la I+D en sostenibilitat no es queda només en els processos sinó també en els mateixos productes, de fet, un gran nombre d’empreses pertanyents a ASCER ofereixen productes versàtils que van més enllà de la mera decoració i donen resposta necessitats constructives que aporten sostenibilitat a l’edificació.

La capacitat de conducció tèrmica de la ceràmica s’està aprofitant per a la instal·lació de sistemes de calefacció radiant que redueixen el cost energètic en la climatització de la llar gràcies a la inèrcia tèrmica del material. Les característiques de la ceràmica permeten millorar el rendiment de façanes ventilades, gràcies a la seua capacitat per a aïllar de l’aigua i de la temperatura exterior, facilitant l’estalvi energètic. A més, els nous sistemes d’ancoratge i les seues múltiples possibilitats (colors, acabats, formats…) fan que les façanes ventilades ceràmiques siguen una solució molt utilitzada en edificació sostenible.

Per al seu ús sobre les façanes de noves construccions ja s’estan comercialitzant a Espanya làmines ceràmiques capaces de “descontaminar” l’aire de les nostres ciutats de partícules perjudicials d’òxid nitrogen (NOx) i fins i tot s’han desenvolupat superfícies auto netejadores amb ceràmica que contribueixen a reduir notablement el consum d’aigua i detergents necessaris per a la conservació i neteja. Tot això gràcies a nanopartícules que confereixen a la rajola un efecte foto catalític, és a dir, que reacciona amb la radiació ultraviolada del Sol, produint-se una oxidació que destrueix la matèria orgànica en contacte amb la superfície.

L’ús del taulell ceràmic va més enllà i se situa en els espais urbans, on en localitats com Benicàssim s’està treballant en la instal·lació de paviments permeables amb un sistema de drenatge ceràmic que reutilitza productes emmagatzemats de baix valor comercial. S’aconsegueix així evitar inundacions urbanes i emmagatzemar aigua de pluja per a ser després utilitzada com a aigua de reg.

Publicitat