El TC admet a tràmit el recurs del Govern d’Espanya contra la Llei de Mancomunitats de la Comunitat Valenciana

El govern espanyol argumenta que la llei permetria la creació de cossos policíacs supramunicipals

El ple del Tribunal Constitucional ha admés a tràmit el recurs d’inconstitucionalitat promogut pel president del Govern central contra la Llei de Mancomunitats de la Comunitat Valenciana i que es va presentar perquè l’executiu considerava que la normativa obria la porta al fet que aquests organismes supramunicipals pogueren tindre Policia Local quan aquesta possibilitat ja ha sigut rebutjada pel mateix TC.

Així consta en una disposició, amb data de 5 de setembre de l’alt tribunal en el qual el ple, a proposta de la secció quarta, va decidir admetre el recurs d’inconstitucionalitat en relació amb la disposició addicional segona de la Llei 21/2018, de 16 d’octubre, de Mancomunitats de la Comunitat Valenciana.

Rovira  

El Consell de Ministres va acordar el 5 de juliol presentar el recurs, en entendre que la normativa autonòmica ‘vulnera’ la llei espanyola de Forces i Cossos de Seguretat de l’estat espanyol.

Segons argumentava l’Executiu, s’està facilitant la possibilitat de la prestació supramunicipal de la Policia Local, quan aquesta possibilitat ha sigut rebutjada pel Tribunal Constitucional en diferents sentències. En aquesta línia al·legava que es vulnerava en concret l’article 51.1 de la Llei Orgànica de Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat (LOFCSE).

La presentació del recurs compta amb l’informe favorable del Consell d’Estat, que recorda que la doctrina del TC assenyala que només poden comptar amb policia pròpia les entitats locals que la Llei de Règim Local classifica com a entitats locals territorials i no les que, fora d’aquest grup, gaudeixen també de la condició d’entitats locals, però representen un àmbit territorial inferior o superior al municipal.

El govern espanyol justificava el recurs amb l’argument que el legislador valencià possibilitava amb aquesta normativa que ‘les mancomunitats de municipis presten serveis de policia local’, és a dir, que facilita ‘la possibilitat de la prestació supramunicipal d’aquesta tasca’, refusada pel Tribunal Constitucional.

El Tribunal Constitucional, en una provisió emesa ahir, dona a més trasllat de la demanda i documents presentats, tal com estableix l’article 34 de la Llei orgànica del Tribunal Constitucional (LOTC), al congrés i al senat espanyol, així com a les Corts Valencianes i al Consell a través dels seus presidents.

Així mateix, fixa un termini de quinze dies perquè puguen personar-se en el procés i formular les al·legacions que estimen convenients. A més, estableix la publicació de la incoació del recurs en el Butlletí Oficial de l’Estat i en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

PublicitatJuega Limpio Orihuela