El TC admet a tràmit el recurs d’inconstitucionalitat del PP contra la Llei de Serveis Socials de la Comunitat

En concret, el text reconeix i garanteix l'accés al sistema públic valencià de serveis socials a totes les persones amb residència a la Comunitat i que necessiten dels serveis, adaptant-se aquest a les persones i no viceversa

El ple del Tribunal Constitucional ha admès a tràmit el recurs d’inconstitucionalitat interposat per més de 50 diputats del grup parlamentari ‘popular’ contra diversos articles, disposicions transitòries i apartats de la Llei de Servicis Socials inclusius de la Comunitat Valenciana, que busca blindar els drets socials com a “essencials” i d'”interés general”.

En concret, els diputats del PP havien recorregut els articles 27.5, 30, 104.1b), 105.1, 106.2 i 3, 108, 109, 110, disposicions transitòries primera, quarta, apartats 4 i 5 i cinquena, apartats 2 i 3, de la Llei 3/2019, de 18 de febrer, de la normativa, segons ha informat el TC.

El tribunal disposa que es done trasllat de la demanda i documents presentats al Congrés dels Diputats, al Senat, al Govern, a la Generalitat i a Les Corts perquè puguen personar-se i formular les al·legacions que consideren convenients.

Els recurrents consideren que la llei impugnada ha pogut vulnerar els articles 137, 141 i 142 de la Constitució Espanyola i els preceptes 66.1 i 3 de l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana, així com altres articles de la Llei de Bases del Règim Local. La sentència que es dicte en el seu moment serà redactada pel Magistrat Cándido Conde-Pumpido.

El ple de Les Corts va aprovar el passat mes de gener, amb els vots a favor de PSPV, Compromís, Podem, l’abstenció de Cs i el rebuig del PP, la Llei Valenciana de Serveis Socials que busca blindar els drets socials com a “essencials” i d'”interés general” i davant la denúncia del PP d'”irregularitats” en la seua tramitació, la qual cosa li ha portat a presentar un recurs davant la Mesa de Les Corts i posteriorment davant el TC.

En concret, el text reconeix i garanteix l’accés al sistema públic valencià de serveis socials a totes les persones amb residència a la Comunitat i que necessiten dels serveis, adaptant-se aquest a les persones i no viceversa.

També incorpora el dret subjectiu d’accés al sistema de serveis socials, garantint crèdit pressupostari, delimita les formes de col·laboració entre les diferents entitats locals i la Generalitat i crea l’Institut Valencià de Formació, Qualitat i Investigació en Servicis Socials per a promoure la qualitat en els serveis, prestacions i recursos humans de la xarxa pública.

Publicitat