El TSJCV anul·la l’acord del Consell que va aprovar el pressupost de la CVMC de 2017

El dictamen ha sigut perquè en haver sigut dictat per un òrgan que no té competència per a açò

Europa Press
Publicitat

La Secció Quarta de la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha declarat nul de ple dret l’acord del Consell que el febrer de 2017 va aprovar el pressupost per a aquest any de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació en haver sigut dictat per un òrgan que no té competència per a açò, d’acord amb l’article 41.1.b de la Llei 39/2015, que estableix que han de ser Les Corts les que ho facen.

Així consta en una sentència de la sala d’aquest dimecres, a la qual ha tingut accés Europa Press, en la qual el TSJCV estima íntegrament el recurs contenciós-administratiu interposat pels diputats del PP Rubén Ibáñez i Jorge Bellver, contra l’acord de 24 de febrer de 2017 del Consell d’aprovació del pressupost d’aquest any per a la CVMC, que es va publicar en el DOGV el 22 de març. La sentència, contra la qual cap recurs, imposa les costes a la Generalitat, amb un límit de 1.200 euros.

PublicitatRovira  

Els parlamentaris ‘populars’ havien al·legat que l’acord era nul de ple dret en haver-ho aprovat el Consell i no Les Corts, mentre que la Generalitat es va oposar amb un doble argument: falta de legitimació activa dels diputats per a recórrer i que una disposició de la Llei 14/2016 habilitava el Consell per a donar llum verda a aquests comptes.

Així, argumentava que en haver entrat en vigor el juliol de 2016 la llei 6/2016 del Servici Públic de Radiodifusió i Televisió d’Àmbit Autonòmic, de Titularitat de la Generalitat, i constituït el Consell Rector a l’octubre d’aquest any, no va ser possible l’aprovació per aquest òrgan de l’avantprojecte de pressupostos de la CVMC de 2017 segons les previsions legislatives, per la qual cosa es va fer ús de l’autorització contemplada en aquesta disposició transitòria quarta de la Llei 14/2016 de Pressupostos per a 2017.

En la seua resolució, en primer lloc, la sala inadmet el primer dels recursos i assenyala que els recurrents són dos diputats de la cambra autonòmica i membres d’un grup polític que presenten un recurs dirigit a impugnar un acte l’aprovació del qual per l’òrgan col·legiat de Govern de la Generalitat i no per Les Corts “s’ha pogut traduir en la privació del dret dels recurrents com a diputats i membres d’un grup polític a intervindre en l’indicat procediment legislatiu autonòmic tocant a la Corporació” i la naturalesa de la controvèrsia plantejada pot afectar el nucli d’atribucions dels diputats.

En segon, la sala passa a examinar si cabria aquesta autorització al·legada per la Generalitat i a analitzar si realment la CVMC va iniciar la seua activitat l’any 2017, que seria el primer dels pressupostos previstos en aquesta habilitació en la qual es fonamentaria la competència del Consell. Sobre aquest tema, sosté que no es pot assumir la interpretació d’aquesta part que identifica l’inici de l’activitat de l’ens al llarg de 2017 amb la prestació efectiva del servici públic audiovisual, i al·ludeix a la prova documental per a apuntar que l’octubre de 2016 ja es va publicar el nomenament del president del Consell Rector.

26,5 MILIONS EN 2016
Des d’aquesta data, fa un repàs a l’activitat desenvolupada, incloent-hi adjudicació de contractes i que el 16 de desembre de 2016 es va aprovar el pressupost de la corporació per a eixe mateix exercici, per import de 26,5 milions d’euros. “En definitiva, la Corporació es crea i inicia la seua activitat durant 2016, com ho demostra que va tindre la seua disposició 26.500.000 euros per al seu desenvolupament efectiu”, afig.

Per aquest motiu, per no concórrer el pressupost previst en l’habilitació legislativa examinat, la sala considera que l’acord “pateix del vici de nul·litat absoluta” arreplegat en l’article 47.1.b de la llei 39/2015 “en ser dictat per un òrgan que manca de competència per a açò, una falta de competència que com exigeix el precepte, ha de reputar-se ostensible, manifesta, comportant una gravetat rellevant per a l’interés públic, per la qual cosa ha de procedir la declaració de nul·litat absoluta pretesa”.

PublicitatJuega Limpio Orihuela