L’elecció de Reines i Dames de les Festes de Castelló podria veure’s modificada per la constitució del nou Ajuntament

La telefonada que comunica el nomenament i que tradicionalment es fa l'últim divendres de juliol ara queda a l'espera de l'aprovació de les bases per part d'un Consell Rector de Festes que encara no té President fins que el consistori assigne el càrrec de regidor o regidora de festes després del 15 de juny

Amb la mirada posada al calendari i la proposta de la Junta de Festes de l’esborrany de les bases per l’elecció de Reina i Dames de la Ciutat, ara, cal esperar a la constitució del nou ajuntament perquè els tràmits puguen avançar.

Això vol dir que fins que no hi haja un nou president o presidenta del Consell Rector, càrrec que fins ara ha recaigut sobre el regidor o regidora de Festes, no es podrà elevar la proposta feta a l’esmentat òrgan. Amb tot, la presidenta de la Junta, Noelia Selma, confia en què els terminis administrativament “es puguen complir si hi ha voluntat” i assegura que per part de la Junta “s’han fet els deures per presentar l’esborrany de les bases tal com està estipulat” al reglament.

El dubte però, podria estar en quin és el contingut d’estes bases, si són continuistes amb el nou sistema de votacions, més obert i democràtic, establert el passat any i en el que per primera vegada l’elecció de la Reina i Dames de la Ciutat van fer-se d’una forma molt més transparent contant fins i tot amb un cens públic, o si es podria proposar alguna mena de canvi o modificació d’estes bases. Sigui com sigui, però, des de Gerència del Patronat de Festes recorden que “és el President del Patronat qui té la potestat d’elevar la proposta de bases al Consell Rector, una vegada escoltat el que ha de dir la Junta”, la qual cosa no implica que l’esborrany haja de ser necessàriament acceptat, sinó que és el Consell qui ha de votar-lo o debatre’l en cas necessari.

Tot això, traslladat al calendari significa que a l’estar l’actual regidor de Festes, Omar Braina, “en funcions” fins que es constituïsque el nou ajuntament, previst pel 15 de Juny, l’aprovació d’estes bases es deixa pel proper Consell rector que es convoque una vegada escollida la persona responsable de la Regidoria de Festes, tal com es va comentar a l’última reunió ordinària de l’entitat. Per tant, qui ostente el nou càrrec polític haurà de ser qui analitze l’esborrany presentat per la Junta. Un document sobre el qual la presidenta, Noelia Selma, ha declinat fer cap declaració respecte al que conté i no avançar si la proposta va per la via de seguir amb el nou model d’elecció estrenat el passat any o si s’opta per tornar a les bases anteriors on es restringia el dret a vot a un reduït nombre d’entitats festeres.

Per tant, si els tràmits burocràtics ho permeten, podria ser l’última setmana de juny o la primera de Juliol la que es convocara un Consell Rector extraordinari per la votació de les bases d’elecció de Reina i Dames la qual cosa deixaria a penes tres setmanes per la presentació de les candidatures, d’acord als requisits que s’estipulen i la posterior votació baix els paràmetres que finalment es decidisquen. I si tot transcorre sense cap anomalia, encara es podria arribar, amb les dates justes, a què l’últim divendres de juliol es fera la tradicional cridada comunicant el nomenament a les Reines de les Festes de Castelló pel pròxim 2020.

 

Publicitat