Les eleccions al Rectorat de la UV seran el 22 de febrer

AVL

El professorat, l’alumnat i el personal d’administració i serveis de la Universitat de València votaran el 22 de febrer de 2018 per a elegir nou rector o rectora de la institució. Les urnes es tornarien a obrir el 6 de març en cas de necessitar-se una segona volta. La Junta Electoral farà públic, demà dimecres, el calendari electoral. Així s’ha establit hui durant el Consell de Govern de la Universitat, en el transcurs del qual la vicerectora d’Ordenació Acadèmica, Professorat i Sostenibilitat, Maria Vicenta Mestre, ha anunciat la seua candidatura.
El Consell ha aprovat el projecte de pressupost de la Universitat per a 2018, que creixerà un 3,30%, per a situar-se en els 351.266.624 euros.
La secretària general de la Universitat, María José Añón, ha recordat els articles dels Estatuts on es regula el procés electoral per al Rectorat. El Consell de Govern també ha aprovat un pressupost de 16.000 euros per a finançar la campanya de les candidatures. Aquesta xifra es dividirà en funció del nombre d’aspirants. Aquest dimecres està prevista una reunió de la Junta Electoral per a fixar tot el calendari.
En el punt de torn obert de paraules, la vicerectora d’Ordenació Acadèmica, Professorat i Sostenibilitat, Maria Vicenta Mestre, ha anunciat que presentarà la seua candidatura a rectora. Per aquest motiu, deixarà el seu càrrec en l’equip de govern en els propers dies. Tant el rector, Esteban Morcillo, com altres membres del Consell de Govern han expressat l’agraïment de Maria Vicenta Mestre pel seu treball des del Vicerectorat.
Pressupost per a 2018
El pressupost de la Universitat de València per a l’any 2018 creixerà un 3,30% i se situarà en els 351.266.624 euros. Així es contempla en el projecte presentat hui dimarts al Consell de Govern pel gerent de la institució, Joan Oltra. La subvenció nominativa ordinària de la Generalitat, segons figura en el projecte de llei anunciat per la Conselleria d’Hisenda, és de 230.035.070 euros. Les taxes i altres ingressos tenen una reducció significativa d’un -7,96% (-4,81 milions d’euros) com a conseqüència de la reducció en la recaptació de les matrícules universitàries prevista en el Decret 108/2017 de la Generalitat.
El 21,21% d’ingressos corrents provenen d’aportacions privades, i el 73,58% d’aportacions públiques. De 351,27 milions d’euros, 92,80 milions d’euros (26,42%) provenen d’activitats pròpies de la Universitat i aportacions de particulars, mentre que 258,47 milions d’euros (73,58%) provenen de transferències d’administracions públiques.
Les despeses de personal augmenten 6,16%, per un valor diferencial de 13,34 milions d’euros per a l’any 2018 com a conseqüència dels acords adoptats als òrgans de govern de la Universitat pel que fa a la dedicació docent, la taxa de reposició i de la incorporació del tram corresponent a la carrera professional del personal d’administració i serveis en 2018 (66%). No s’inclou cap estimació respecte de l’augment de les retribucions dels empleats públics (caldrà esperar en açò a la decisió del Govern central).
Els conceptes retributius consumeixen el 65,45% del pressupost de 2018. El capítol de despeses de funcionament ordinari  té un augment del 5,37% respecte de l’any anterior. La resta de despeses presenten una reducció en la totalitat dels capítols com a conseqüència de la reducció de les aportacions exteriors (especialment pel que fa a les transferències de capital), la reducció de les necessitats (despeses financeres) i les inversions i passius financers per l’esforç que es fa en les operacions corrents.
Plantilla PDI i taxa de reposició
En un altre dels punts del Consell de Govern, la vicerectora Maria Vicenta Mestre ha informat de la Relació de Llocs de Treball, de la distribució de la taxa de reposició d’efectius per a 2018, i de l’oferta pública d’ocupació. Aquests punts han estat aprovats per unanimitat. Es tracta d’una àmplia iniciativa per a l’estabilització del professorat contractat i ajudant, i per a la promoció a professorat titular i a càtedres. S’inclouen 115 càtedres, 44 places de professor/a titular amb acreditació, altres 25 places de titular i 70 places per a estabilitzar interinitats.
La vicerectora ha agraït l’esforç de la comunitat universitària per a aconseguir aquest promoció i estabilització del professorat, que permet començar a superar el “context molt difícil” del passat, quan la taxa de reposició provocava augment de la precarietat i barrava la promoció.

- Advertisement -
CatalanSpanish