Embaràs de risc: desprotecció de les dones al treball

Parlem en testimonis i associacions per a fer una visió global de com afecta l'embaràs de risc en les relacions laborals en detriment de les empleades.

embaràs de risc

El període d’embaràs és una de les etapes més boniques de la vida d’una parella, però, en alguns casos es pot tornar en un malson. Imagineu-vos que per desgràcia el metge vos recomana que deixeu de treballar en el vostre lloc perquè complir la feina suposa risc el teu embaràs. I si la mútua de l’empresa et denega la baixa? Este és el dilema que desgraciadament viuen moltes dones a la nostra comunitat.

Primer que tot és important conéixer quan es dona la baixa per embaràs, què és la baixa per risc en l’embaràs i què és un embaràs de risc.

Diferències entre baixa per risc en l’embaràs i baixa per embaràs de risc

Com que hi ha molta confusió respecte als termes, anem a explicar què és la prestació per risc en l’embaràs. Este tipus de baixa amb prestació està relacionada amb les circumstàncies pròpies del lloc de treball. És a dir, les funcions que es fan al treball que poden afectar negativament al desenvolupament del fetus o posar en risc el mateix curs de l’embaràs.

Una de les solucions que pot proporcionar l’empresa més fàcils, tant per al treballador com a ella mateixa, és el canvi de l’empleada d’un lloc a un altre en el que no hi haja risc. Maleïdament, açò a soles ocorreix a les grans empreses que tenen molts postos. En els negocis petits, s’opta directament per assignar la baixa per risc, tràmit del qual s’ocupa la mútua corresponent.

La baixa per embaràs de risc és aquella que és dona per les circumstàncies pròpies de l’embaràs, eixes que poden posar en perill el transcurs de la gestació, com poden ser els sagnats. En este cas es tractarà de baixes mèdiques atorgades per la seguretat social.

Què ocorreix quan les mútues no es fan càrrec

Les setmanes en les quals es pot agafar la baixa per risc en l’embaràs segons diu la Societat Espanyola de Ginecologia varia des de la setmana 17 fins a la 38, depenent del tipus de treball. Esta baixa cobreix el 100% del sou, i s’ha de fer càrrec la mútua.

Últimament, les mútues intenten que les embarassades s’agafen la baixa mèdica per a després al·legar que la causa de la baixa no és el lloc de treball, si no causes pròpies de l’embaràs, i per això, la deneguen.

Este va ser el cas de Marina Fontes, una embarassada que té tos treballs: és advocada i a més està al gabinet de l’alcaldia de l’ajuntament de Rocafort. En tant sòls 22 meses va donar a llum i es va tornar a quedar embarassada, però de bessons. Des del primer moment, tant la matrona com el ginecòleg li digueren que necessitaria més repòs del que és normal, a causa del poc de temps transcorregut entre embaràs i embaràs.

Quan el ginecòleg li comunicà que l’anterior cesària presentava risc que és torna-se a obrir, sumat a taquicàrdies, anèmia i sucre baix, li parlà que no podia continuar en el treball donat les característiques de les seues funcions. A la 24 setmana va sol·licitar la baixa, i UMIVALE li va contestar que li la denegava sense cap explicació. Esta redacció ha sigut testimoni dels documents, i este cas, com el de tantes altres dones, evidencien un problema a la societat. Tot i que ja és complicat atrevir-se a tindre fills.

Els embarassos de risc sempre són complicats als treballs. María Amparo Valero, mestra representant del CESIF ens explica que encara que la situació de les mestres no és tan complicada com en les mútues, també presenta inconvenients. “Primerament, la normativa pareix que funciona bé, el procediment es útil: les funcionaries demanen un informe al INVASSAT (Institut Valencià de Seguretat y Salut en el Treball) i és aquest el que li dona la baixa. Esta és decideix segons el treball, ja que si per exemple, eres mestra de xiquets de tres anys, no pots estar acatxant-te contínuament”, diu Valero.

El cas es complica en les interines que no tenen una plaça fixa, ja que en el moment en què torna la titular de la vacant, perden la baixa, cosa que tira cap endarrere a l’hora de quedar-se embarassada.

Dones desprotegides al treball i la baixa natalitat

En 2018 van nàixer 20.404 xiquets menys que en 2017, el que es tradueix en què el nombre de naixements ha baixat un 5.18%. La taxa de natalitat a Espanya (nombre de naixements per cada mil habitants en un any) va ser en 2018 del 7,94‰, una taxa de natalitat molt baixa.

En dades vol dir que l’índex de Fecunditat (nombre mitjà de fills per dona) està al voltant del 1,26 fills. Com milloraran les dades si quan es queden embarassades amb risc estan desprotegides? Qui li posa el fre a les mútues perquè complisquen en la seua labor?

: Valencià

Publicidad