Emergència Climàtica i Transició Ecològica licita obres de millora en instal·lacions de sanejament, depuració i reutilització d’aigües

La conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, a través de l’Entitat Pública de Sanejament d’Aigües Residuals (EPSAR), ha licitat per 6.256.759,10 euros cinc actuacions en matèria de sanejament, depuració i reutilització d’aigües.

Així, amb un pressupost de 2.367.531,52 euros s’ha publicat la licitació de l’obra de finalització de la construcció del tractament terciari de l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals (EDAR) d’Alcoi per a la reutilització de les aigües per a ús industrial; i de les obres de construcció d’un sistema de desinfecció de l’efluent en l’EDAR d’Alcàntera-Càrcer, per un pressupost de 90.569,77 euros.

Rovira  

En ambdues, l’objectiu és dotar de tractament terciari a tota l’aigua influents a la respectiva EDAR, de manera que es possibilite la reutilització de les aigües sense cap mena de restricció.

També s’han licitat les obres de construcció de la nova EDAR a Beniatjar (644.209,42 euros), els treballs de connexió de l’EDAR de Vora-Riu a l’EDAR d’Almassora (2.810.902,19 euros) i les obres de construcció del nou edifici de control en l’EDAR d’Almassora (343.546,20 euros).

Totes aquestes actuacions estan dirigides a renovar les instal·lacions i millorar el tractament de l’aigua depurada.

Quant a la de Beniatjar, la solució consisteix en l’execució d’una nova EDAR, mentre que per a la de Vila-real, s’ha decidit eliminar l’EDAR actual i connectar les aigües que actualment rep, tant a l’EDAR d’Almassora com a l’EDAR Mancomunada d’Onda-Betxí-Vila-real-Alqueries, per a així aprofitar la capacitat de depuració existent actualment en aqueixes instal·lacions de la Generalitat Valenciana pròximes a l’actual EDAR de Vora-Riu.

Referent a l’última actuació, l’EDAR d’Almassora es va construir l’any 1999, i des del principi es van anar detectant assentaments del terreny davant la no viabilitat de la seua reparació a la vista de les afeccions que pateix, s’ha determinat la construcció d’un nou edifici.

PublicitatJuega Limpio Orihuela