Emergències destina 177.000 euros per a l’adquisició d’armilles antibales destinats a policies locals de 75 ajuntaments

La resolució ha estat publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana

antibales Actualitat Valenciana

El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) ha publicat la resolució de l’Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències per la qual se subvenciona amb 177.000 euros per a l’adquisició d’armilles antibales destinats a policies locals de 75 ajuntaments valencians.
Aquestes subvencions es destinen a les despeses realitzades en l’adquisició d’una o més unitats d’armilles antibales, durant el període comprés entre l’1 de gener i el 30 de novembre de 2018, per part dels ajuntaments de la Comunitat Valenciana que disposen de cos de policia local. Un total de 85 ajuntaments van presentar la sol·licitud.
Contra aquesta resolució es podrà interposar recurs de reposició en el termini d’un mes a comptar a partir d’aquest dijous, de conformitat amb el que es disposa en la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques, o bé podrà interposar-se directament recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos.
Quant a la quantia de l’ajuda, els ajuntaments de més de 20.000 habitants i fins a 50.000 percebran el 50%. Els de més de 50.000 no podien ser objecte de subvenció d’acord amb la norma.

Esta publicació està disponible en : Valencià

PublicitatAVL