Sanitat atén 584 emergències extrahospitalàries durant la Nit de cap d’any en la Comunitat Valenciana

Es comptabilitzen 142 intoxicacions etíliques o per consum de drogues, 39 agressions i 15 accidents de trànsit.

PublicitatAVL

El Servei d’Emergències Sanitàries de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, a través dels tres Centres d’Informació i Coordinació d’Urgències (CICU) de la Comunitat Valenciana, ha atés durant esta Nit de cap d’any 584 emergències extrahospitalàries entre les tres províncies d’este territori, segons ha informat la Generalitat en un comunicat.

Així, ha precisat que del total d’incidents, a la província de València corresponen 239, seguida de la d’Alacant amb 214 i la de Castelló, on s’ha atés un total de 131 emergències sanitàries.

PublicitatRovira  

Del balanç de les gestions sanitàries d’urgència ateses en la Comunitat Valenciana durant la Nit de cap d’any, es desprén que els CICU han prestat servei amb caràcter urgent en un total de 142 intoxicacions etíliques o per consum de drogues. D’estes, 68 s’han produït a la província de València, 60 en la d’Alacant, i 14 en la de Castelló.

Quant a les emergències produïdes com a conseqüència d’alguna mena d’agressió o baralla, la Generalitat ha detallat que s’ha intervingut en 39 serveis. El CICU de València ha gestionat 21 i el d’Alacant 13, mentre que a la província de Castelló s’han produït cinc incidents d’este tipus.

Pel que respecta als accidents de trànsit, durant la Nit de cap d’any s’han gestionat 15 emergències relacionades amb sinistres de trànsit, d’elles 7
a la província de València, altres 7 en la d’Alacant, i un en la de Castelló.
La resta d’emergències sanitàries van correspondre a patologies mèdiques (com a malalties coronàries, problemes respiratoris o febres) o accidents comuns.

SERVEIS SANITARIS D’EMERGÈNCIA
Els CICU de la Comunitat Valenciana treballen ininterrompudament tots els dies de l’any, les 24 hores del dia, en la recepció de demandes sanitàries i posterior assignació dels recursos assistencials d’urgència o emergència disponibles, més adequats per a eixa demanda, seguint criteris d’equitat i efectivitat en l’atenció, ha explicat l’administració autonòmica.

Així mateix, ha indicat que l’equip del SAMU (Servei d’Ajuda Mèdica Urgent) treballa de manera permanent, sota la coordinació del CICU, per a garantir l’assistència sanitària d’urgències vitals i emergències.

Cada unitat d’este servei està equipada amb mitjans tècnics sofisticats i està dotada d’un tècnic en emergències sanitàries que exerceix de conductor, d’un metge i un infermer especialitzats en l’assistència de pacients crítics, ha agregat.

Així mateix, es compta amb les unitats de SVB (Suport Vital Bàsic), que són vehicles assistencials que treballen a les ordres del CICU i que donen resposta immediata a urgències no vitals i transport sanitari. Estos equips estan, formades per dos tècnics en emergències sanitàries i dotats d’equip de medicalització intermèdia i avançada.

Esta dotació material fa possible la utilització d’estes ambulàncies amb personal mèdic i d’infermeria quan així es requerisca. Les seues característiques són pràcticament similars a les d’una ambulància SAMU o de suport vital avançat, ha assenyalat la Generalitat.