06:02 - lunes, 26 febrero 2024

Información y noticias de la provincia de Valencia

EMT controlarà i multarà els vehicles estacionats en el carril bus

Com quasi tots els conductors saben, un sol vehicle mal estacionat al carril EMT-Taxi per part d’un infractor no només genera molèsties per al transport públic i els seus usuaris, sinó que sol ser l’origen de la majoria de retencions, en obligar a els autobusos a entrar i eixir del seu carril entorpint i detenint a la resta de vehicles per aparatoses maniobres d’avançament.

Per este motiu, i per tal d’eradicar el greu deteriorament que generen uns pocs infractors a la ciutat al transport públic i a la resta de vehicles que majoritàriament sí compleixen les normes de circulació, l’Ajuntament de València incorporarà un nou sistema de gestió de denúncies d’aparcament en carril EMT-Taxi que facilitarà el control del correcte ús d’aquest carril d’ús exclusiu del transport públic i la persecució dels infractors.

SMART-EMT és el nom que s’ha donat a este sistema en el qual, gràcies a la col·laboració entre EMT i Policia Local, una sèrie de persones autoritzades (en principi Inspectors de l’EMT, tot i que es podrà ampliar a més personal de l’EMT més endavant) podran ajudar els agents de la Policia Local a generar denúncies als infractors que aparquen al carril EMT / Taxi mitjançant dispositius mòbils.

L’aplicació, que incorpora reconeixement de matrícules i segell del temps, recull amb el dispositiu mòbil una fotografia de la matrícula del vehicle i també de l’entorn per verificar la posició; i tot seguit genera un fitxer per determinar en quina ubicació exacta (amb coordenades X/I i adreça postal) es troba el vehicle.

En tractar-se d’una denúncia voluntària que requereix d’una prova documental i testifical, l’aplicació s’encarrega de donar fe que la informació és verídica mitjançant una plataforma de ViaFirma i el segellat de temps amb el TSA de l’ACCV (Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica).

Esta nova mesura per millorar la circulació tant del transport públic com de tots els vehicles en general, es començarà a utilitzar en els pròxims dies, tot i que durant les primeres jornades un document informatiu comunicant la infracció suplirà a les sancions, que es començaran a aplicar a els infractors un poc més endavant.

Esta iniciativa complementa el treball que realitza Policia Local, que té atribuïda per llei, Llei Orgànica 2/1986, de FCS, la competència d’ordenar, senyalitzar i dirigir el trànsit en el nucli urbà. Un treball que realitza diàriament i que ha reforçat a través de campanyes com ‘Al volant: Cinc sentits, zero accidents’ que va iniciar al desembre i té caràcter permanent o la recent campanya informativa que ha impulsat al carril bus per facilitar el trànsit de els autobusos de l’EMT i els taxis a la ciutat.

Últimas noticias

Contenido relacionado