miércoles, 22 mayo 2024

Información y noticias de la provincia de Valencia

En marxa 341 assajos en l’Institut de Recerca Sanitària de l’Hospital Clínic

L’Institut de Recerca Sanitària de l’Hospital Clínic de València, Incliva, té en marxa un total de 341 assajos clínics. Entre els serveis més actius es troba Oncologia, amb 149, seguit del Servei d’Hematologia, amb 58, i els serveis de Neurologia i Cardiologia, amb 26 i 21 assajos, respectivament.

Els assajos clínics són estudis que permeten als professionals sanitaris determinar si un nou tractament, medicament o dispositiu contribuirà a prevenir, detectar o tractar una malaltia, així com descobrir si aquests nous tractaments són innocus i si són millors que els tractaments en ús.

Tots els pacients que participen en un assaig són voluntaris i, prèviament, han estat informats del tractament al qual van a sotmetre’s. A més, poden decidir interrompre la seua participació en l’assaig clínic a qualsevol moment. Entre 2011 i 2015, un total de 3.523 pacients de l’Hospital Clínic de València han participat en algun assaig clínic.

Quatre fases fins a aprovar un medicament

Un nou tractament passa per diverses fases i cadascuna té una finalitat diferent. En els assajos en fase I es determina si l’estudi és innocu i si ha de continuar-se en un grup més gran de persones. Per a això, s’avalua si un tractament nou és segur, compta amb la participació de relativament pocs pacients i dura al voltant d’un any.

En els assajos en fase II s’avalua en un nombre major de pacients i compten amb un grup control de pacients que reben el millor tractament disponible, però no el medicament en estudi. Aquesta segona fase pot durar molts anys.

En els assajos en fase III és l’últim pas abans que s’aprove el tractament. Pot comptar amb la participació de milers de pacients i tenir una durada de fins a cinc anys. En aquest cas, es compara el tractament nou amb aquells que han rebut altres tractaments o un placebo, i s’avalua així si un tractament nou és millor que un tractament de referència.

Finalment, si els professionals mèdics determinen que el nou tractament és eficaç, les autoritats sanitàries aprovaran el fàrmac per a ús general. És en els assajos en fase IV on es busca més informació sobre els beneficis i efectes secundaris a llarg termini.

L’Institut de recerca del Clínic de València en 2016, va tenir en marxa 36 assajos fase I, 67 fase II, 135 fase III i 14 assajos en fase IV, a més de 84 observacionals i 6 d’un altre tipus. Així doncs des que una molècula s’estudia en el laboratori fins a la seua aprovació per a la seua comercialització poden passar més de 10 anys.

La unitat d’assajos clínic Fase I oncològics de Incliva

Entre els assajos clínics que duu a terme Incliva destaca la seua unitat d’assajos clínics fase I oncològics que, actualment, té en marxa 36 assajos sobre medicaments per tractar el càncer.

Es tracta d’una unitat on es realitzen estudis clínics que proven l’eficàcia d’un medicament per primera vegada en humans. És una de les tres que existeixen a Espanya (al costat de les de l’Hospital Verge de les Neus de Sevilla i el Vall d’Hebron de Barcelona).

Aquesta unitat és l’única a la Comunitat Valenciana i s’ha convertit en un referent internacional en col·laborar activament amb els millors hospitals del món en el tractament contra el càncer, com l’Hospital General de Massachusetts, MD Anderson de Houston, l’Hospital Vall d’Hebron a Barcelona o la Universitat de Colorit, a més d’amb companyies capdavanteres farmacèutiques de biotecnologia.

Últimas noticias

Contenido relacionado