L’equip d’arítmies de l’Hospital La Fe rep l’acreditació d’Unitat Excel·lent

hospital la fe

La Unitat d’Arítmies del Servei de Cardiologia de l’Hospital Universitari i Politècnic La Fe, dependent de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, ha rebut l’acreditació d’Unitat Excel·lent en el maneig del procediment per al ‘Seguiment de Dispositius d’Estimulació Cardíaca’.

Aquest reconeixement ha sigut atorgat per la Societat Espanyola de Cardiologia (SEC) dins del programa de qualitat global desenvolupat amb la finalitat de millorar la qualitat de l’atenció al pacient cardiológic en tot el territori espanyol.

Cal destacar que la Unitat d’Arítmies de la Fe ha sigut el primer grup de treball que ha obtingut aquesta acreditació amb aquest tipus de procediment en tota Espanya.

Aquesta unitat, dirigida per la doctora SanchoTello de l’Hospital La Fe, ha desenvolupat un protocol de seguiment de dispositiu d’estimulació cardíaca que descriu de forma detallada com s’ha de realitzar aquesta vigilància i control dels pacients amb dispositius per a aconseguir els millors resultats en termes de salut.

Aquests dispositius inclouen els marcapassos que tracten la síncope i altres símptomes deguts a bradicàrdia, els desfibril·ladors implantaves que tracten les arítmies ràpides (taquicàrdies) i greus i prevenen la mort sobtada, i els dispositius de resincronització cardíaca per al tractament de la insuficiència cardíaca.

“Com a aparells electrònics que són, requereixen una vigilància i seguiment periòdics per a comprovar el seu correcte funcionament i adaptar les seues múltiples funcions a les necessitats de cada pacient”, ha destacat el doctor Martínez Dolz, director de l’Àrea Clínica del Cor.

En l’actualitat, el control d’aquests pacients amb dispositius pot realitzar-se tant en la consulta de l’hospital de forma presencial, com des del domicili del pacient o des del centre d’atenció primària a través d’un transmissor que envia la informació de forma segura a una pàgina web on els professionals sanitaris poden analitzar-la en l’hospital (seguiment remot).

Balanç d’activitat

En 2017 es van implantar en l’Hospital La Fe 310 marcapassos (61% en homes i 39% en dones) i 161 desfibril·ladors (73% en homes i 27% en dones), dels quals 90 van ser dispositius de resincronització cardíaca per a tractament de la insuficiència cardíaca.

A més, es van realitzar un total de 3.380 seguiments en consulta presencial i 3.280 seguiments remots i un total de 250 visites no programades d’assistència als pacients durant determinats procediments com la realització de ressonància magnètica, tractament amb radioteràpia o cirurgies amb ocupació de bisturí elèctric, en els quals el dispositiu d’estimulació cardíaca pot veure’s afectat i ha de ser controlat.

En aquest sentit, el doctor Martínez Dolz ha ressaltat que “davant aquest elevat nombre de visites de seguiment de pacients amb dispositius d’estimulació cardíaca, no hi ha dubte que l’obtenció del certificat de Qualitat SEC Excel·lent és de màxima importància, ja que un gran nombre de pacients eixiran beneficiats”.