domingo, 23 junio 2024

Información y noticias de la provincia de Valencia

Equipo Humano llança un programari per a gestionar i mesurar el talent dels empleats

Talent és una plataforma àgil, flexible i intuïtiva que integra tota la informació clau de l’organització i és capaç de generar un mapa del talent, identificant als treballadors clau i els seus potencials.

Equipo Humano acaba de llançar al mercat el programari Talent, una plataforma per a la gestió i desenvolupament del talent. Es tracta d’una eina en línia àgil, flexible i intuïtiva que permet integrar tota la informació clau de l’empresa i els seus treballadors. Talent és capaç d’identificar el potencial a partir de la metodologia anomenada 9 Box Grid, generant un mapa en el qual determina el personal clau i estableix criteris per a promoció interna, plans de formació i desenvolupament així com la retribució variable. Tot açò facilita la presa de decisions en la gestió de les persones en l’organització i incrementa la motivació del personal aconseguint un mesurament exhaustiu que permeta millorar.

Talent resol la dificultat que moltes vegades planteja la gestió de polítiques de recursos humans per a tota l’empresa i resulta idoni per a avaluar el talent. Este innovador programari en línia integra tota la informació clau en un únic entorn web: l’estructura de l’organització, un diccionari de competències, la informació dels treballadors, els indicadors de resultats, la gestió per competències, els qüestionaris d’avaluació, els informes, els historials de formació, l’avaluació de l’acompliment, el seguiment d’indicadors clau i el mapa del talent basada en la metodologia 9 Box Grid, que suposa un valor afegit per a qualsevol empresa.

Com funciona? L’eina permet dissenyar una avaluació d’acompliment basada en competències per a avaluar el potencial i que s’adapta a la seua pròpia filosofia i model de gestió de cada organització. Al costat d’este mesurament del talent, permet avaluar el compliment d’objectius, registrant l’acompliment personal i identificant el talent a partir del model 9 Box Grid. Este sistema estableix nou categories en funció del potencial i l’acompliment, la qual cosa resulta crucial per a gestionar el talent mitjançant plans de carrera.

Talent és el resultat de més dos anys d’escolta d’Equipo Humano als seus clients sobre les necessitats per a la gestió integral dels seus processos de desenvolupament de persones. Permet la gestió informatitzada de la majoria de processos de desenvolupament de recursos humans, sent compatible amb altres programaris que ja puga disposar l’empresa, com són els de gestió de nòmines, mitjançant la sincronització de les dades disponibles. Dissenyada per a gestionar grups d’empreses amb diferents centres de treball, simplifica el procés d’anàlisi de dades, permetent una major capacitat en la presa de decisions.

Esta eina de gestió s’adapta a les necessitats de cada empresa i permet un disseny personalitzat tant en la personalització de la imatge corporativa (logos, colors, vídeos corporatius, etc.) com en la generació d’informes i consultes a mesura. A més de reunir tota la informació clau dels seus recursos humans en un únic programari, facilita el desenvolupament el talent intern, potencia la formació, incrementa la motivació del personal, optimitza la presa de decisions i redueix els temps d’elaboració d’informes. La capacitat de gestionar grans volums d’informació procedents de diverses fonts ofereix a l’empresa un salt qualitatiu en el desenvolupament dels seus equips, gràcies a l’ús de les noves tecnologies accessibles en el núvol.

Últimas noticias

Contenido relacionado