Es declara impossible d’executar el tancament de la depuradora de Pinedo

La Secció Primera de la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha declarat impossible d’executar la sentència de 2016 que ordenava el tancament de la fase III de l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals (EDAR) de Pinedo a causa dels “gravíssims perjudicis ambientals” que eixa decisió originaria.

El tribunal ha rebutjat així en un acte l’execució forçosa de la fallada, que demanava un grup de veïns afectats per estes instal·lacions. No obstant això, ha acordat tramitar un nou incident en el marc d’este procediment que permeta adoptar “les mesures necessàries que asseguren l’efectivitat més gran de l’executòria i la fixació a favor dels executants de la indemnització que si escau, procedisca”.

La Secció Primera del TSJCV va dictar el juliol de 2016 una sentència per la qual ordenava a l’Ajuntament de València el tancament de l’activitat en la Fase III de la citada depuradora en mancar de llicència municipal. Eixa resolució va ser declarada ferma per un acte del Tribunal Suprem el 21 de maig de 2018.

No obstant això, la Sala del Contenciós del Tribunal Superior valencià ha apreciat ara l’existència d’una “causa material” que fa impossible executar eixe apartat de la sentència.

Els magistrats al·ludeixen en l’acte a una sentència de 2015 del Tribunal Constitucional que estableix que els òrgans judicials “hauran de ponderar la totalitat dels interessos en conflicte a l’hora de fer executar les seues resolucions”. “Ha de fer-se també referència a la doctrina constitucional, recollida per la jurisprudència del Tribunal Suprem, que raona que encara que l’execució de les sentències constitueix part integrant del dret fonamental a la tutela judicial efectiva que reconeix l’article 24.1 de la Constitució, este dret no aconsegueix cobrir les diferents modalitats que pot revestir l’execució de la sentència”, precisen.

En el cas de la depuradora de Pinedo, “la impossibilitat material d’execució del tancament està plenament justificada”, segons la Secció Primera del TSJCV, i ha quedat acreditada en un informe tècnic aportat per la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural i que “no ha sigut desvirtuat mitjançant cap prova de signe contrari per la part executant”.

Eixe document reflecteix que el funcionament de la fase III de l’EDAR de Pinedo està interrelacionat amb les fases I i II de la instal·lació i és indispensable en el tractament de les aigües residuals, perquè dóna servei a més d’un milió de persones de la ciutat de València i la seua àrea metropolitana.

L’informe adverteix així mateix que la seua clausura comportaria “un episodi crític de contaminació” derivat de l’abocament de cabals sense depurar al mar i “comprometria la supervivència” de l’Albufera, ja que el reg dels arrossars del nord d’este aiguamoll es fa amb aigua depurada d’esta estació.

“Enfront de la manca de llicència municipal de l’activitat de depuració d’aigües residuals que es desenvolupa en la fase III de l’EDAR de Pinedo, han de considerar-se prevalent als efectes que ara importen -declarar la impossibilitat d’executar aquella sentència de la Sala- els gravíssims perjudicis ambientals que originaria el tancament de tal activitat”, conclou l’acte.

ValenciàEspañol