Els partits rebran 13.387€ per escó com a subvenció electoral

Els partits o coalicions que concórreguen a les eleccions autonòmiques del pròxim 28 d'abril rebran una subvenció de la Generalitat per a despeses electorals de 13.387,25 euros per escó i de 0,67 euros per cada vot obtingut en una candidatura que aconseguisca almenys el 3% dels sufragis emesos.

Els partits o coalicions que concórreguen a les eleccions autonòmiques del pròxim 28 d’abril rebran una subvenció de la Generalitat per a despeses electorals de 13.387,25 euros per escó i de 0,67 euros per cada vot obtingut en una candidatura que aconseguisca almenys el 3% dels sufragis emesos.

Així ho recull l’ordre de la Conselleria d’Hisenda per la qual es fixen les quantitats actualitzades per al càlcul de subvencions i bestretes per a despeses electorals, així com el límit dels quals puguen realitzar els partits, coalicions o agrupacions que concórreguen a les eleccions a les Corts, i que publica aquest dimarts el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Respecte al límit de despeses, cadascun dels partits, federacions, coalicions o agrupacions d’electors que concórreguen solament a les eleccions a les Corts, podran gastar en cada circumscripció on presenten candidatura la xifra que resulte de multiplicar per 0,27 euros el nombre d’habitants de dret de la circumscripció.

D’aquesta forma, i atés el cens vigent de població, el límit de despeses electorals dels partits i coalicions en la circumscripció de València es fixa en 687.956,22 euros, en la d’Alacant en 496.481,13 euros, i en la de Castelló en 155.762.46 euros.

En el cas de les formacions que concórreguen simultàniament a les eleccions generals i autonòmiques, no podran realitzar despeses electorals suplementàries que superen en un 25% els màxims permesos per a les eleccions a Corts Generals, segons marca la Loreg.

Respecte a les bestretes de subvencions previstos en la llei electoral valenciana -de fins a un 30 per cent de la subvenció per a les formacions que van aconseguir representants en les anteriors eleccions autonòmiques-, quedaran a la disposició dels partits i coalicions a partir del 3 d’abril, segons assenyala l’ordre que entra en vigor aquest mateix dimarts.

D’altra banda, el DOGV publica també una resolució de la Conselleria de Justícia per la qual es disposa la publicació dels models d’actes a utilitzar per les meses electorals i les juntes electorals provincials en les eleccions a les Corts del pròxim 28 d’abril.

Publicitat