Esport convoca subvencions de 4 milions d’euros per a la millora, ampliació i reparació d’instal·lacions esportives

La Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport ha publicat en el 'Diari Oficial de la Generalitat Valenciana' (DOGV) la convocatòria de les subvencions destinades a la millora, ampliació o reparació d'instal·lacions esportives en municipis de la Comunitat Valenciana per a l'any 2019. 

La quantia destinada per la Conselleria per a aquestes subvencions ascendeix a 4 milions d’euros, la qual cosa suposa augmentar un 63% la quantitat total respecte a la convocatòria anterior.

Aquestes subvencions tenen com a objectiu la millora, ampliació i reparació d’instal·lacions esportives en general, i d’espais esportius tradicionals en particular, a través de dos tipus d’actuacions. L’actuació tipus A va dirigida a la millora, ampliació i reparació d’instal·lacions esportives en municipis de fins a 5.000 habitants.

L’actuació tipus B és per a reforma, actuacions de millora, ampliació o reparació d’instal·lacions esportives tradicionals i aquells recintes en què es practique qualsevol de les modalitats tradicionals reconegudes per la Federació de Pilota Valenciana. S’entenen com a tals els trinquets d’escala i corda, raspall, galotxa, així com frontons valencians per a qualsevol modalitat oficial de pilota valenciana.

Per a les actuacions de tipus A es destinen un màxim de 2.700.000 euros i es finançarà el 100% del cost del projecte, amb un màxim de 100.000 euros per projecte i entitat. En el cas que el cost del projecte supere els 100.000 euros, l’excés haurà de ser aportat per l’entitat sol·licitant.

Per a actuacions de tipus B, es destinen 1.385.960 euros i es distingiran dos tipus d’actuacions. D’una banda, es destinaran 485.960 euros per a projectes que tinguen un cost igual o inferior a 20.000 euros, i se’n finançarà el 100% del cost. D’altra banda, es destinen 900.000 euros per als projectes que tinguen un cost superior a 20.000 euros, i el finançament serà d’un màxim del 80% del cost d’aquests amb un límit de 100.000 euros per projecte.

Així mateix, aquestes subvencions tenen com a finalitat contribuir amb els municipis en la millora, ampliació o reparació de les instal·lacions esportives perquè cobrisquen en la mesura que siga possible les seues principals necessitats en aquest àmbit i faciliten la pràctica de l’esport de manera que repercutisca en la millora de la salut i el benestar de la població a la qual es dirigeix.

Un altre dels objectius d’aquestes subvencions és la defensa i el suport a la pràctica d’esports autòctons, col·laborant amb les entitats locals valencianes en la millora, ampliació i reparació d’instal·lacions esportives tradicionals destinades a la pràctica de pilota valenciana, en les modalitats de trinquets i aquells recintes en què es practique qualsevol de les modalitats tradicionals reconegudes per la Federació de Pilota Valenciana.

El termini per a la presentació de sol·licituds serà de 20 dies hàbils a comptar de l’endemà de la publicació en el ‘Diari Oficial de la Generalitat Valenciana’.

Publicitat