Com contamina als valencians el que mengem i respirem?

Un estudi permetrà conéixer els nivells d'exposició a dioxines, plaguicides, bisfenoles i metalls com a mercuri, arsènic o plom de la població adulta de la Comunitat a contaminants alimentaris i ambientals mitjançant la biomonotorizació humana

Un estudi, a través de la biomonitorització permetrà conéixer els nivells d’exposició a dioxines, plaguicides, bisfenoles i metalls com a mercuri, arsènic o plom de la població valenciana adulta. Per a realitzar-lo, es prendran al voltant de 600 mostres de sang i orina de persones entre 18 i 65 anys, representatives de la població.

La Fundació per al Foment de la Investigació Sanitària i Biomèdica de la Comunitat Valenciana (Fisabio) i l‘Associació Empresarial de Serveis de Prevenció Aliens de la Comunitat Valenciana (Serprecova) han signat un conveni de col·laboració de tres anys de durada per al desenvolupament d’un projecte de recerca, anomenat Bioval-Adults, per a conéixer l’exposició de la població adulta de la Comunitat a contaminants alimentaris alimentaris i ambientals mitjançant la biomonitorització humana.

Han estat presents en la reunió de la signatura del conveni José Antonio Manrique, director gerent de la Fundació Fisabio i Nuria Pastor, presidenta de Serprecova.

L’investigador principal de l’estudi, Vicent Yusà, responsable de l’Àrea de Seguretat Alimentària de Fisabio, ha assegurat que “la biomonitorizació humana és una eina de gran utilitat per a la protecció de la salut, ja que proporciona informació concreta sobre l’exposició a substàncies químiques a través de mostres de sang, orina, cabell, teixit adipós, dents, saliva, llet materna o ungles”.

El projecte de recerca, que es realitza en col·laboració amb la Direcció General de Salut Pública, pretén conéixer els nivells d’exposició de la població a contaminants alimentaris com les dioxines, plaguicides, metalls (mercuri, arsènic, plom, cadmi, etc.), bisfenoles, hidrocarburs policíclics aromàtics, etc.

La tècnica de ‘biomonitoring’ permet mesurar la quantitat de contaminants absorbits pel cos humà a través de les diferents rutes d’exposició, des de totes les fonts de contaminació i té en compte tant la variabilitat interindividual, com el metabolisme, les proporcions d’excreció i l’estil de vida de cada persona.

Presa de mostres

Serprecova col·laborarà en la presa de mostres de sang i orina d’aquells treballadors que acudeixen als serveis de prevenció i que voluntàriament vulguen participar en l’estudi.

Es prendran al voltant de 600 mostres de persones entre 18 i 65 anys, representatives de la població valenciana, que permetran establir valors de referència per als diferents biomarcadors i conéixer els principals determinants de l’exposició als contaminants.

“La col·laboració dels serveis de prevenció aliens amb el sistema públic de salut, tant en activitats mèdiques com de recerca, és un punt clau i necessari per a la millora i optimització de la gestió de vigilància de la salut de les persones treballadores, i del mateix sistema”, destaca la Dra. Nuria Pastor, presidenta de Serprecova.

Exposició a contaminants

Encara que la majoria d’estos contaminants poden incorporar-se al cos humà a través de diferents rutes (ingestió, inhalació, dèrmica), l’estudi se centra en les substàncies químiques d’interés en seguretat alimentària perquè servisca com una nova eina útil al Pla de Seguretat Alimentària de la Comunitat Valenciana.

A més, el grup de recerca podrà avaluar els riscos que suposen per a la salut l’exposició a aquestes substàncies i reflectir en les seues conclusions si els programes enfocats a la reducció dels contaminants són efectius o no.

Vicent Yusà ha indicat que “l’avaluació de l’exposició a contaminants mitjançant la biomonitorización humana està sent impulsada per diferents agències europees, entre elles l’Agència Europea de Seguretat Alimentària (EFSA) i l’Autoritat Europea de Substàncies Químiques (TIRA). A més de possibilitar avaluar l’eficàcia dels programes de control i prevenció, permet conéixer l’evolució temporal de l’exposició, detectar grups i zones de risc, i establir comparacions internacionals. És una eina imprescindible per a orientar les polítiques de salut pública en l’àmbit de l’exposició a substàncies químiques”.

L’Àrea de Seguretat Alimentària de la Fundació Fisabio realitza recerques centrades en l’avaluació del risc derivat de l’exposició a contaminants alimentaris.

Estes recerques han permés la posada en marxa de la Plataforma Analítica per a la Recerca del Exposoma amb una inversió en equips analítics de 1,7 milions d’euros, actuació cofinançada per la Unió Europea a través del Programa Operatiu del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (Feder) de la Comunitat Valenciana 2014-2020.CatalanSpanish