La rectora Eva Alcón identifica bretxes i reptes pendents per a avançar en igualtat en les universitats

Encara que ha reconegut que en els últims anys s'han produït avanços importants, Alcón ha subratllat que «encara queda molt camí per recórrer».

La rectora de la Universitat Jaume I i delegada de la Presidència de CRUE per a Polítiques d’Igualtat, Eva Alcón, ha participat en el curs en línia «Innovació Docent i Universitat» de l’Escola de Professorat de la Societat Espanyola de Reumatologia amb una ponència titulada «Bretxa de gènere en la universitat. Té solució?».

Alcón ha identificat bretxes de gènere en els àmbits acadèmic i científic, avanços realitzats en els últims anys i els reptes pendents per a avançar en matèria d’igualtat en les universitats. En aquest sentit, la rectora de l’UJI ha destacat l’accés als llocs de màxima responsabilitat, amb un percentatge de rectores que a penes suposa el 20% en les universitats espanyoles, i el biaix de gènere en estudis científics i tecnològics com a dues de les principals bretxes de gènere.

Encara que ha reconegut que en els últims anys s’han produït avanços importants, com l’elaboració de plans d’igualtat, la major paritat en els consells de direcció o l’esforç per a introduir la perspectiva de gènere en àmbits com la docència i la investigació, Alcón ha subratllat que «encara queda molt camí per recórrer».

Durant la seua intervenció, la presidenta per a Polítiques d’Igualtat de CRUE ha enumerat quatre reptes clau per a promoure avanços en matèria d’igualtat als campus universitaris: mitigar la bretxa de gènere en les disciplines STEM (per les sigles en anglés de Ciència, Tecnologia, Enginyeria i Matemàtiques); trencar el sostre de vidre i promoure el lideratge en la Universitat; incorporar la perspectiva de gènere en la transferència i en la innovació i avançar en la conciliació corresponsable.

Finalment, la rectora ha reiterat que, encara que les raons de la desigualtat són múltiples i no són exclusives del món acadèmic, «les universitats tenim el potencial per a liderar els avanços cap a societats més igualitàries a través de la formació, la investigació i la sensibilització».

ValenciàEspañol