La Conselleria d’Educació reconeix l’excel·lència acadèmica de 220 alumnes universitaris

Educació reconeix l'excel·lència acadèmica dels 220 millors alumnes universitaris, dels que 64 rebran una beca per a pagar la taxa de la matrícula.

La Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport ha resolt reconéixer l’excel·lència acadèmica de 220 alumnes universitaris amb millors expedients del curs 2015-2016, dels quals 64 rebran una beca, dotada amb un màxim de 3.000 euros, per a l’exempció del pagament de la taxa de matrícula del màster o curs de formació, que hagen decidit realitzar durant el curs 2016-2017 o 2017-2018, així com l’expedició d’un diploma acreditatiu de l’excel·lència.
Per a aquestes beques, la Conselleria destina 315.349 euros, dels quals 139.277 euros es distribuiran entre les universitats públiques valencianes o centres de l’Institut Superior d’Ensenyaments Artístics de la Comunitat Valenciana, en el qual un total de 84 alumnes becats han cursat o estan cursant els seus estudis de màster o cursos de formació.
Així mateix, la Conselleria destina 176.071 euros per al pagament de la matrícula del curs de formació o màster, en una institució nacional o internacional, així com en les universitats privades de la Comunitat Valenciana, dels 80 alumnes excel·lents que han aconseguit la beca i que han decidit continuar amb els seus estudis.
Finalment, 56 alumnes excel·lents han decidit renunciar a la beca per no continuar amb els seus estudis, als quals la Conselleria els concedirà un certificat acreditatiu de la seua excel·lència acadèmica.
Mitjançant aquesta beca, la Generalitat assumeix les taxes dels estudis de postgrau del millor alumne de cada titulació universitària a fi de premiar el seu esforç i valorar el seu rendiment acadèmic.
La concessió d’aquestes beques té com a finalitat la promoció de l’excel·lència acadèmica en els estudis oficials de grau, llicenciatura, enginyeria, arquitectura, diplomatura, magisteri, enginyeria tècnica, arquitectura tècnica i, per quart any consecutiu, ensenyaments artístics superiors als centres públics adscrits a l’ISEACV, mitjançant un reconeixement oficial, que constitueix un estímul per a millorar el rendiment acadèmic, ja que els beneficiaris són els estudiants amb la màxima nota mitjana en l’expedient.