Incrementat el nombre de títols de famílies nombroses en tres anys

La Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives té registrats, en finalitzar el primer semestre de 2018, un total de 63.872 títols de famílies nombroses, la qual cosa suposa un increment de l’11,4 per cent respecte al nombre de reconeixements que hi havia fa tres anys, quan la xifra es quedava en 57.306.

El director general d’Igualtat en la Diversitat, José de Lamo, ha explicat que este increment en el nombre de títols expedits ha vingut motivat fonamentalment per canvis en la normativa estatal que permeten mantenir el títol fins que l’últim dels membres de la unitat familiar acaba els seus estudis.

De Lamo ha explicat que les polítiques de família han sigut una prioritat per al Consell des del principi, i, per eixa raó, a més de tenir en compte la diversitat familiar, ampliant els beneficis de les famílies monoparentals i equiparant-les a les nombroses, s’ha treballat per a poder agilitar el màxim possible la tramitació i la renovació dels títols.

En este sentit, ha recordat que s’han engegat sengles plans específics que han suposat l’habilitació temporal de 18 llocs funcionarials (10 entre el 15 de juny i el 15 de desembre en 2017 i 8 des del 15 de juny de 2018, que finalitzaran el 15 de desembre de 2018) per a agilitar el procediment administratiu en les diferents direccions territorials de la Conselleria.

Així mateix, el pressupost de la Generalitat para enguany preveu un increment del capítol destinat a personal per a fer possible un increment estructural de la plantilla funcionarial de nou persones amb l’objectiu de poder atendre amb normalitat la creixent demanda, tant de títols de famílies nombroses com de famílies monoparentals.

El director general d’Igualtat en la Diversitat ha recordat igualment que, al costat dels reforços de persones, es van adoptar altres mesures com l’expedició de títols temporals, amb una vigència de tres mesos, però que poden tornar a sol·licitar-se tantes vegades com siga necessari fins que es resolga la sol·licitud definitiva, per a garantir que estes famílies no perden beneficis als quals tenen dret.

Des d’Igualtat, i escoltant les peticions plantades per les associacions de famílies nombroses, també es va acordar que la renovació del títol en el cas d’aquells xics o xics majors d’edat, però que segueixen estudiant i depenent econòmicament dels seus progenitors, no haja de fer-se anualment, sinó que seguisca vigent mentre la situació no canvie i no superen els 26 anys.

Beneficis per a les famílies nombroses

El director general d’Igualtat en la Diversitat ha explicat que totes estes famílies tenen accés a múltiples beneficis, com a deduccions en matrícules universitàries i de formació professional, punts per a l’elecció de centre i beques per a menjador i llibres de text.

Així mateix, són considerades un col·lectiu prioritari en l’accés a les ajudes de lloguer, tenen dret a deduccions en el tram estatal i en l’autonòmic de l’IRPF, descomptes en bitllets de tren, avió, metre, bus i en espais culturals, bonificacions en l’IBI i altres impostos municipals i accés al bo social de la llum.

Increment de títols

De Lamo ha informat que el juny de 2015 hi havia 57.503 títols de família nombrosa, dels quals 28.723 eren de València, 21.324 d’Alacant i 7.259 de Castelló, i ha incidit que en els últims tres anys s’ha produït un augment de l’11,4 per cent.

Així, en el primer semestre de l’any a la Comunitat Valenciana hi havia 63.872 títols de famílies nombroses, dels quals 30.976 estaven registrats a València, 24.617 a Alacant i 8.279 a Castelló.

Publicitat